‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İş Hukuku Davaları

İş Davaları Tazminat Nasıl Açılır

10.11.2018 1 Yorum

İş Kanunumuzda çalışanların çalışma süreleri boyunca hakları düzenlediği gibi işten ayrılmaları halinde de de işçinin haklarını düzenlemiştir. Çalışanın en önemli haklarından olan kıdem ve ihbar tazminatları da işçilerin haksız yere işten çıkarılmasını önleyen ya da işçinin haklı nedenle işinden ayrılması halinde haklarını koruyan önemli tazminatlardır. Aynı zamanda işten çıkarılma durumunda işçilerin maddi olarak zor durumda kalmasını engelleyip mağduriyeti azaltmak açısından da kıdem ve ihbar tazminatı önem arz etmektedir. Bu nedenle iş davaları tazminat nasıl açılır, hangi şartlar sağlanmalıdır ve nereye başvurulur gibi konuların cevaplanması gerekmektedir.


Kıdem Tazminatından Yararlanılabilmesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?


Kıdem tazminatı hakkından yararlanabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlar;
  • İşçinin iş kanunu kapsamında çalışmış olması,

  • İşçinin bir neden gösterilmeden ya da haksız nedenle işten çıkarılması,

  • İşçinin haklı bir nedenle işini bırakmış olması,

  • İşçinin işyerinde en az bir senedir çalışıyor olmasıdır.

Şartlar sağlanmadığı takdirde işçinin kıdem tazminatı için dava açma hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca işçinin genel ahlak kurallarına uygun davranmaması ya da kendi isteği ile haklı bir neden olmaksızın işten ayrıldığı durumlarda kıdem tazminat hakkı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı çalışana her bir yıl için aylık brüt ücret tutarında tazminat ödenmesidir. Toplam tazminat tutarı ortalama olarak çalışanın son aldığı brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl ile çarpılması ile bulunabilir. Uygulamada tazminat hesaplamaları mahkeme dosyasında bilirkişilere tevdii ile bilirkişiler tarafından yapılmaktadır.Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Açılır?


İşçi ve işveren arasında yaşanan kıdem tazminatı konularında tazminat davasına bakmakla görevli mahkeme iş mahkemesidir. Kıdem tazminatı talepli alacak davası açılırken yetkili iş mahkemesini belirledikten sonra çalışanın durumunu özetleyen bir dava dilekçesi ile yetkili iş mahkemesine başvurulmalıdır. İş mahkemesinin yetkisinin belirlenmesi ve dava dilekçesinin hazırlanması yargılamanın önemli aşamalarından olması nedeni ile avukat aracılığı ile yapılmalıdır. Açılan tazminat davası sonucunda mahkeme durumu değerlendirdikten sonra işçinin kıdem tazminatı hakkı elde edip etmediğine karar verecektir.


İş Kanunumuzda çalışanların çalışma süreleri boyunca hakları düzenlediği gibi işten ayrılmaları halinde de de işçinin haklarını düzenlemiştir.

Kıdem Tazminatı Davaları Öncesi Zorunlu Arabuluculuk


İşçilerin hakkını korumak ve mağduriyetlerini gidermek amacı ile açılan kıdem tazminatı davaları için profesyonel bir avukatın yardımı önemlidir. Kıdem tazminatı davaları öncesinde ise arabuluculuk başvurusu yapılması zorunludur. Bu başvuru yapılmadığı takdirde dava, dava şartı yokluğu nedeni ile reddedilmekte olup arabuluculuğa başvurulup bu durumda anlaşma sağlanamaması halinde dava açılması istenecektir. Bu nedenle tazminat davaları öncesinde arabuluculuk işlemleri yapılarak uzlaşılmaya çalışılmalıdır.


Arabuluculuk ülkemizde yeni filizlenmeye başlamış bir kurum olup, niteliği ve işlevi sayesinde hem uzun hem de kısa vadede mahkemelerin iş yükünü azaltacaktır. Örnek vermek gerekirse 5 aylık çalışması olan ve 2 haftalık ihbar öneli verilmeden işinden çıkarılan bir işçi kendisine süre verilmediği için 2 haftalık ücret tutarında ihbar tazminatı alacağına hak kazanacaktır. İşçinin bu 2 haftalık ücret alacağının tahsili için dava açması hem fiziken hem de ruhen işçiyi yoracaktır. İşte bu sürecin önüne geçebilmek için dava açılmadan zorunlu olarak arabuluculuk kurumu getirtilmiş bulunmaktadır. Böylece tek bir arabuluculuk toplantısıyla dahi hem işçi alacağına daha kısa sürede ulaşmış olacak hem de işveren yargılama giderleri ve masraflardan kurtulacaktır.Sonraki Yazı

İşe İade Davası...

İşe İade Davası

Yorum Yap

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Nalan berber

Ben işten kendi isteğimle ıstıfa ettim kidem tazminatimi alabilmek icin nereye basvurabilirim

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Aylin Göstericiler

İstifa alacaklarınızı ortadan kaldıran bir irade beyanıdır. Ama yine de yardımcı olabiliriz. Detaylı bilgi için 0224 250 36 81 - 0555 972 57 65