‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Miras Hukuku

Miras Hukuku

30.01.2019 4 Yorum


Miras hukuku, ölen bir kişinin mal varlığını ölüm sonrasındaki yasal rejimini düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku öncelikli olarak geride kalan mirasçıları yakından ilgilendiriyor. Mirasçılar da ikiye ayrılıyor; yasal ve atanmış olmak üzere. Yasal mirasçı; kanundan doğan vasiyetname ile miras haklarına sahip olan kişilerdir. Atanmış mirasçı ise miras bırakanın mirasçısı olmamasına rağmen, miras bırakanın kendi iradesi ile mirasçısı olarak atadığı kişidir.Miras Payları Nasıl Düzenlenir?


Miras payları nasıl düzenlenir diye soracak olursanız da hemen detaylı bir şekilde anlatalım. Mirasçılarda ilk sırada alt soy gelir. Alt soy da kişinin çocukları ve sağ kalan eşidir. Bunlardan sağ kalan eş mirasın dörtte birine, çocuklar ise dörtte üçüne sahiptirler. Dörtte birlik fark ise eşin mutlak hakkıdır. Eğer eşler arasında bir boşanma ya da miras bırakandan evvel ölme durumu varsa doğal olarak eş mirasçı olamıyor. Sağ olan eşe verilen payın sonrasında kalan dörtte üçlük pay da geride kalan çocukların sayısına göre eşit olarak paylaştırılır. Bu paylar, yasa ile düzenlenmiş. Miras kapsamına da ölen kişinin tüm mal varlığı giriyor. Bunun içinde gayrimenkuller mesela ev, araba, arsa paha olarak değer elde edilebilecek şeyler ilk sırada yer alıyor. Bir de ölen kişinin bıraktığı, manevi değeri yüksek olan hatıra eşyası; sanat eseri vs. gibi şeyler de olabiliyor. Öldükten sonra kişinin geride kalan alt soyu yoksa bu miras yan soya yani ölenin kardeşleri ve anne babasına geçiyor. Alt soy varken ise yan soya kesinlikle geçmiyor.

Miras kapsamına da ölen kişinin tüm mal varlığı giriyor. Bunun içinde gayrimenkuller mesela ev, araba, arsa paha olarak değer elde edilebilecek şeyler ilk sırada yer alıyor.

Reddi Miras Nedir, Hangi Durumlarda Yapılır?


Reddi miras, miras bırakanın ölümünden sonra yasal ya da atanmış mirasçılarının, ölen kişinin her türlü borç ve alacaklarından oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetme durumudur. Bu borçlara; şahsi borçlar, kamu borçları, vergi borcu ve SGK borcu girer. Reddi miras hangi durumlarda yapılır sorusunun en net cevabı olarak; kişinin ölümünün ardından aktifinin pasifinden az olduğu hallerde yapılan reddi miras en çok başvurulan halidir. Bu arada ölen kişiden geriye kalan aktif mallar pasifinden az ise zaten reddedilmiş sayılır. Ama ileride bir haciz ile karşı karşıya kalmamak adına ölümden itibaren 3 ay içerisinde reddi miras yolu ile bir dava açılması gerekir. Bu konuda şöyle bir nokta da var. Diyelim bir mirasçı reddi miras yaptı ancak diğerleri yapmadı. Bu durumda reddi miras yapanın payı diğerlerine hakları oranında paylaştırılıyor.
Miras Feragat Dilekçesi Örneği


Miras feragat dilekçesi; kişiler sağ iken yazılı şekilde yapılır. Bu durumun ortaya çıkma sebebi de şudur; bir mirasçının anne, baba veya kardeşleri ile arası iyi olmayabilir. Onun mal varlığını edinmek istemeyebilir. Bunun için de ‘’Ben miras hakkımdan feragat ediyorum. ‘’ diye yazılı olarak noter huzurunda mirastan feragat dilekçesi hazırlar. Bu sayede haklarını reddetmiş olur.

Reddi Miras Dilekçesi Örneği İçin Tıklayın

Mirasta Saklı Pay Nedir?


Mirasta saklı pay; kişinin ölümünün ardından yasal mirasçılarının belli oranlardaki dokunulmaz miras haklarıdır. Sağ kalan eşin dörtte bir, çocukların dörtte üç oranında yararlandığı miras payının belli oranlarda saklı payları vardır. Saklı pay oranları; alt soyda çocuklar için dörtte üçlük payının yarısı, anne babadan her biri için yasal miras payının dört biri, sağ kalan eş için alt soy veya anne baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamıdır. Bu saklı paylar üzerinde miras bırakan tasarruf edemez. Mesela vefatından önce şahısın mal varlığını eşine ve çocuklarına değil de dışarıdan bir başka kişiye bıraktığını varsayalım. Bu bağış belli hususlarda geçerli belli hususlarda da geçersizdir. Bu bağış, saklı paylara yani geride kalan miras haklarına tecavüz ediyorsa, o zaman saklı paylara tecavüz nedeniyle tasarrufun tenkisini mirasçı talep edebilir.

Miras Paylaşımında Vekâlet Kullanımı


Miras paylaşımında vekalet kullanımı da ülkemizde çok sık yapılan bir uygulamadır. Kişi vefat ettikten sonra sağ kalan yakınları, miras işlemleri için herhangi birine vekâlet verip işlerini takip ettirebilirler.

Tenkis Davası Dilekçe Örneği

Miras sahibi kişinin hakkını aşarak, saklı pay sahibi mirasçılar tarafından miras hakkına yapılan mağduriyetin giderilmesi amaçlı açılan Tenkis Davası Dilekçe Örneği İçin Sayfayı Ziyaret Edin.


Vasiyetname Tenfizi Davası Dilekçe Örneği

Vasiyet alacağının muaccel olması ile beraber açılabilen vasiyetname tenfizi davası, vasiyetten yükümlü olan kişinin mirası kabul etmesiyle muaccel olur. Söz konusu durumlarda ı-oluşacak anlaşmazlığa karşı açılacak Vasiyetname Tenfizi Davası Dilekçe Örneği İçin Sayfayı Ziyaret Edebilirsiniz.

Miras Paylaşımında Davalar Ne Kadar Sürer?


Miras paylaşımda davalar ne kadar sürer sorusunun net bir cevabı ne yazık ki yoktur. Bu süreç; şehirden şehre, mahkemeden mahkemeye ve hâkimden hâkime göre değişebilir. Ancak ortalama bir süre söylemek gerekirse 1-2 yıl diyebiliriz.
Kat İrtifakı Nedir

Önceki Yazı

Kat İrtifakı Nedir...

Yorum Yap

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Murat özdemir

Reddimiras yaptık fakat rahmetli babamın vergi borçları hala geliyor müthişleriyiz diye vergi mahkemesine nasıl bir yazı vermeliyiz?

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Aylin Göstericiler

Reddimirasın süresinde yapılıp yapılmadığı noktasında bilgi vermeniz gerekmektedir. Detaylı bilgi için 0224 250 36 81 - 0555 972 57 65

Kullanıcı Avatar 2019-10-18 Yüksel demirci

Benim babamın dayısından mallar kalmış ve mirasçıları var ama ben babamın dayısının aşınımda soyadınızda bilmiyorum buna masalı ulaşabilirim nasıl öğrenebilirim yardımcı olursanız çok sevinirim teşekürker

Kullanıcı Avatar 2019-10-18 Aylin Göstericiler

merhabalar. E-devlet üzerinden kim olduklarını öğrenip 118-80 üzerinden telefonlarını öğrenip ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı Avatar 2018-12-29 Huri Ören

Yazınızdan çok yararlandım. Teşekkür ederim

Kullanıcı Avatar 2018-12-29 Aylin Göstericiler

Rica Ederiz Biz Teşekkür Ederiz.

Kullanıcı Avatar 2018-09-27 Onurcan Sönmez

Sorumun tam olarak cevabını buldum. Yardımlarınız için teşekkür ederim

Kullanıcı Avatar 2018-09-27 Aylin Göstericiler

İlginiz için biz teşekkür ederiz