‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Tereke Nedir

Tereke Nedir

18.03.2019 2 Yorum

Tereke, miras bırakanın ölümü sonucunda mirasçılarına geçen, miras bırakanın şahsına bağlı olmayan özel hukuk ilişkilerine denmektedir. Miras bırakanın şahsına bağlı olmayan ne demektir? Bazı haklar ha sahibinin şahsına bağlıdır. Örneğin bir kişi bir sözleşme ile sözleşmenin karşı tarafındaki kişiye belirli bir süre bakacağını taahhüt edebilir. Bu sözleşmede kararlaştırılan şey kişinin şahsın bağlı bir hukuki ilişki olması sebebiyle ölümü sonucunda terekeye eklenmez.


Türk Medeni Kanununda miras hukuku ile ilgili düzenlemeler yapılmış olmakla beraber bu düzenlemeler içerisinde kısmen tereke yerine malvarlığı kelimesi de kullanılmıştır.


Tereke İşlemleri


Tereke kural olarak ölen kişinin malvarlığına eşit olmakla beraber burada dikkat edilecek husus bu malvarlığının hangi kısmının ölüm ile birlikte özel hukuk ilişkileri çerçevesinde mirasçılara geçebileceğidir. Ölüm sonucunda mirasçılara sadece devir ve intikal edebilen özel hukuk ilişkileri geçecek olup şahsa bağlı haklar ölümle sona erer.


Mal Varlığında Bulunmakla Beraber Terekede Yer Almayan Hukuki İlişkiler: Miras bırakanın şahsına bağlı olan haklar o kişinin mal varlığında bulunur ancak miras bırakanın ölmesinin ardından terekede yer almaz. Bu haklara intifa hakkı örnek verilebilecektir. Manevi tazminat istemleri şahsa bağlı haklar arasında sayılmakla beraber manevi tazminatın terekede bulunup bulunmayacağı hususunda Medeni Kanunda özel bir düzenleme bulunmaktadır.İlgili Link : Miras Denkleştirme

Şöyle ki; “MEDENİ KANUN MADDE 25: Kısacası kişisel niteliklerin önemli olduğu borç ilişkilerinde, bu haklar miras bırakanın şahsına bağlı olduğu için mal varlığında bulunan bu haklar terekede yer almazlar.


Malvarlığında Bulunmayan Fakat Terekede Yer Alan Hukuki İlişkiler: Kural olarak mal varlığında bulunmayan haklar terekede de yer alamıyor olsa da bazı hallerde malvarlığında bulunmayan hakların terekede yer aldığı karşımıza çıkabilecektir. Buna örnek olarak ise denkleştirmeye tabi mallar gösterilebilecektir.


“Madde 669-
Tereke Nedir

Ölüm Sebebiyle Doğrudan Doğruya Mirasçıların Şahsında Doğan Haklar: Türk hukukunda öyle haklar vardır ki, miras bırakanın malvarlığında hiç olmamasına rağmen ölüm sebebiyle mirasçı için bir hak olarak doğarlar. Bu haklara ise dul ve yetim aylığı, destekten yoksun kalma tazminatı örnek verilebilecektir.Tereke Davası Nedir


Kural olarak terekenin, yani mirasın paylaşımı mirasçıların aralarında yapacakları anlaşma ile yapılacaktır. Ancak mirasçıların bu konuda anlaşamaması halinde mahkemeye başvurulması da mümkündür. Mirasın paylaşılmasından önce mirasçılar tereke üzerinde elbirliği ile mülkiyet sahibi olurlar. Ancak mirasın paylaşılmasının ardından elbirliği ile mülkiyet sona erecektir.(miras paylaşım davası sonucunda)


“Madde 650-
Tereke Davası

Tereke Davası Ne Kadar Sürer


Davaların ne kadar sürede sonuçlanacağı hakkında yorum yapmak ne yazık ki Türk Hukuk Sistemine pek mümkün değildir. Bu süre mahkemenin iş yoğunluğuna, dosyada sunulan delil ve talep edilen belgelerin dosyaya kazandırılma sürelerine gibi birçok farklı konuya bağlıdır.


Mal Varlığında Bulunmakla Beraber Terekede Yer Almayan Hukuki İlişkiler: Miras bırakanın şahsına bağlı olan haklar o kişinin mal varlığında bulunur ancak miras bırakanın ölmesinin ardından terekede yer almaz.

Yorum Yap

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 mehmetserçe

tereke davası bitdikden sonra mallar paylaşılan sonra dosya kapanırmı

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Aylin Göstericiler

Detaylı bilgi için 0224 250 36 81 - 0555 972 57 65

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Berkay ine

Bı sorum olacak dayım huzur evinde vefat etti ölmeden önce babalarından kalan tarla avukattaydı sonra tarla parası pay edildi anneme me ve teyzem olduğu için onun çocuklarına dayımın parasıda devlet el koydu yanı dayımın eşi ve çocukları olmadığı için birinci derece yakını olan anneme kalması gerekmezmıydı biraz aydınlatırmısınız

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Aylin Göstericiler

Detaylı bilgi için 0224 250 36 81 - 0555 972 57 65