‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Mirasçılık Belgesi Nedir

Veraset İlamı Süresi

20.03.2019 0 Yorum

Mirasçılık belgesini tek bir mirasçının talep etmesi yeterli ve mümkündür. Ancak veraset ilamında sadece o mirasçının değil bütün mirasçıların isimleri ve miras payları belirlenir. Ancak mirasçılardan birisinin veraset ilamı belgesini talep etmesi üzerine veraset ilamı verilebilir. Toplu başvuru şart değildir.


Atanmış mirasçılar ya da vasiyet alacaklılarının aldıkları veraset ilamına mirasçılar tarafından kendilerine bildirilmesinden itibaren 1 ay içinde itiraz edilebilir. Bu itiraz veraset ilamı isteyen tarafın sıfatına yönelik bir itirazdır. 1 aylık süre içerisinde itiraz edilmemiş ise bu halde talep eden kişiye veraset ilamı verilebilecektir. Fakat 1 ay içerisinde itiraz edilmiş ise bir yıl içinde iptal veya tenkis davası açılmalıdır. 1 yıl içinde iptal ya da tenkis davası açılmazsa itirazın etkisi ortadan kalkacaktır. İtiraz ortadan kalkmış olacağı için de mirasçıya mirasçılık belgesi( veraset ilamı) verilecektir.


Veraset ilamı aksi ispat edilebilir bir belge olduğu için 1 aylık süre geçmiş olsa bile bu süre geçtikten sonra mirasçılar belgenin geçersizliği yönünde bir itirazda bulunabileceklerdir.
“Medeni Kanun Madde 598/3:
Medeni Kanun Madde 598

Bir aylık süre içerisinde itiraz etme ile veraset ilamının geçersizliğini bu süreden sonra ileri sürme arasında ispat konusunda farklılık bulunmaktadır. 1 aylık süre içerisinde yapılan itiraz ile mirasçılık belgesinin verilmesi sırf itiraz sebebi ile engellenebilecektir. Fakat veraset ilamının geçersizliği ileri sürülmüş ise bu halde belge sahibinin mirasçı olmadığı ya da miras payının veraseti ilamında yazılı olduğu kadar olmadığı ispat edilmelidir. Yani ilk itirazda ispat yükü itiraz edenin üzerinde değilken geçersizlik ileri sürüldüğünde mirasçı görünen kişilerinin mirasçı olmadığının ispatı gereklidir.


Veraset İlamı Nereye Verilir?


Veraset ilamı yasal mirasçılara, mirasçı atananlara ve vasiyet alacaklılarına kendi sıfatlarını gösteren resmi bir belge özelliğini taşıyan, uygulamada aynı zamanda “mirasçılık belgesi” olarak da adlandırılan bir belgedir.
“MİRASÇILIK BELGESİ
Madde 598-

Mirasçılık Belgesi Madde 598

Mirasçılar bu belgeyi kanunda düzenlendiği üzere mahkeme ya da noterlerden talep edebilir. Ancak öncelikli olarak başvuru için bir dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Veraset ilamının talep edildiği dilekçede bir dava dilekçesinde bulunması gereken tüm hususların eksiksiz bulunması gerekmektedir.
Mahkemeye başvuru halinde veraset ilamı talep edene verilebileceği gibi noterliğe başvuru halinde ise ancak noter gerekli araştırma sonucunda yeterli bilgilere ulaşabiliyorsa veraset ilamını talep eden mirasçıya verebilecektir. Şayet noter yeterli bilgiye ulaşamaz ise bu halde nüfus müdürlüğünden yazı ile gerekli bilgiler istenebilecektir.Veraset İşlemleri Nelerdir?


Miras hukuku gereğince miras bırakanın ölümü ile beraber terekesi mirasçılarına kalmaktadır. Mirasçılar vasiyetname ve yasal düzenlemeler ışığında bu terekeden belirli payla alırlar. Bu payların belirlenebilmesi için de öncelikle veraset ilamının düzenlenmesi gerekir. Mirasçılardan birisinin veraset ilamı belgesi için başvurması yeterli olmakla beraber mirasçılardan biri, birkaçı ya da hepsi öncelikle veraset ilamı için sulh hukuk mahkemelerine ya da notere başvururlar. Bu başvuru bir dilekçe ile yapılır. Başvuruya itiraz edilmemesi halinde mirasçıları ve miras paylarını gösteren bir ilam mirasçılara verilir. Mirasın intikali ise bu ilam çerçevesinde gerçekleşir.


Veraset ilamının alınmasından sonra mirasın intikal işlemlerine başlanabilecektir. Bu halde eğer taşınmaz bir mal mevcut ise mirasçı ya da mirasçılar gerekli belgeleri toplayarak ( veraset ilamı, nüfus cüzdanları, taşınmazı gösteren ada, parsel numaralı bir belge ya da tapu gibi) tapu dairesine başvururlar. Bu başvuru sonucunda ise taşınmaz mülkiyeti elbirliği ile mülkiyet ya da paylı mülkiyet olacak şekilde mirasçılar üzerine geçecektir.Mirasçılık belgesini tek bir mirasçının talep etmesi yeterli ve mümkündür. Ancak veraset ilamında sadece o mirasçının değil bütün mirasçıların isimleri ve miras payları belirlenir.
Tereke Nedir

Önceki Yazı

Tereke Nedir...

Sonraki Yazı

Yoksulluk Nafakası...

Yoksulluk Nafakası Nedir

Yorum Yap