‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İntikal Ne Demektir

İntikal Ne Demektir

19.10.2018 0 Yorum

İntikal kelime anlamı olarak bir bölgeden başka bir bölgeye ya da bir kimseden başka bir kimseye geçmek anlamına gelmektedir. Hukukta ise mülk sahibi kişinin vefat etmesi üzerine mirasın varislerine aktarılması işlemlerine intikal işlemi denmektedir. .Miras sahibi şahsın hayatını yitirmesi durumunda miras bırakanını malları kül halinde mirasçılarına intikal eder. İntikal için başkaca bir işlemin yapılmasına gerek olmamakla birlikte mülkiyetin aitliğini göstermek adına intikal işlemlerinin yapılarak mülkiyet mirasçılar adına tescil edilmelidir.Mirasta Hak Sahibi Olan Kişilerin Yapması Gerekenler


Muris malvarlığının mirasçılar adına ilgili tüzük ve resmi senet ve hak sahipliğini gösterir diğer belge ve hesaplara işlenmesi için mirasçılar öncelikle hak sahipliğini gösterir veraset ilamı almalılar. Veraset ilamını sulh hukuk mahkemeleri yanında noterlerde vermektedir. Bu belgeler aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olduğu için her bir işlem için kullanabilirsiniz. Veraset ilamında murisin mirasçıları ve bunların terekeden alacakları pay/hisse oranı gösterilir..


Vefat Eden Kişinin Yasal Mirasçıları Kimlerdir


Vefat eden şahsın mirasına yasal olarak sahip olması kabul edilen kişiler vardır. Hayatını kaybeden kişinin yasal mirasçıları şunlardır;


  • Çocukları ya da çocuğu

  • Kocası ya da karısı

  • Babası ya da annesi

  • Evlilik dışı akrabaları

  • Yasal olarak edinilmişse evlatlığı

  • Üst soyu

  • Sıhri hısımları

  • Atanmış mirasçısı


Bu kişiler mirasta yasal olarak hak sahibi olmakla her birinin derecesi farklı olduğundan aynı derecede olan mirasçıların diğerleri ile birlikte bir arada mirasçı olabilmesi mümkün değildir.


Muris malvarlığının mirasçılar adına ilgili tüzük ve resmi senet ve hak sahipliğini gösterir diğer belge ve hesaplara işlenmesi için mirasçılar öncelikle hak sahipliğini gösterir veraset ilamı almalılar. Veraset ilamını sulh hukuk mahkemeleri yanında noterlerde vermektedir.

Miras İntikali İçin Gerekli Olan Süre ve Reddi Miras Hakkı


İntikal ne demektir.. Miras intikali için süre sınırlaması bulunmamakla birlikte reddi miras hukuku hakkını kullanmak isteyen varisler genel olarak vefattan itibaren 3 ay içerisinde bu haktan yararlanabilmektedirler.
Vefat eden kişinin borçları ve mal varlığı yasal varislerine ölümle birlikte hükmen intikal etmekle birlikte mirasçılar murisin mal varlığından yararlanmak istemezlerse sulh hukuk hakimliğine müracaat ederek reddi miras davası açabilirler. Bu üç aylık dava açma sınırlaması murisin malvarlığının borca batık olduğu durumlarda söz konusu değildir.