‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi

03.01.2019 1 Yorum

Mirasçılık belgesi, uygulamada daha sık kullanılan ismi ile veraset ilamı yasal mirasçılar ile mirasçı atananlara ve vasiyet alacaklılarına sahip oldukları bu sıfatı gösterir resmi bir belgeyi talep etme hakkı verir.
Veraset belgesinin hak sahibine verilmesinin temelde iki sebebi vardır;  • Yasal ya da atanmış mirasçılar ile vasiyet alacaklılarının sahip oldukları bu sıfat resmi ve aleni hale gelecek ve bu sayede tereke malları üzerinde hak iddia etmeleri de kolaylaşacaktır.


  • Yasal ya da atanmış mirasçılar ile vasiyet alacaklılarının kazanmış oldukları resmi sıfata itiraz edecek kişiler uyarılabilecek ve açılacak davalarda somut bir belgeye dayanılabilecektir.


“IV. Mirasçılık belgesi

miras kanunu madde 598

Yasal mirasçıların talep etmesinin ardından hakim miras bırakanın nüfus kayıtlarının bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne yazı gönderir, yada Uyap sisteminden yakınlarının adlarını ve akrabalık bağlarını öğrenir. Bu bilgiler ışığında mirasçıları ve miras paylarını gösterir ilamı talep eden kişiye verir. İlam talep edilen kişiye verilirken veraset ilamının aksinin ispatının mümkün olduğu ve itiraza tabi olduğu kaydı ilama şerh düşülür.Miras Hukuku

Yukarıdaki kanun maddesinde de açıkça görüldüğü üzere kanun koyucu mirasçılık belgesinin geçersizliğinin her zaman ileri sürülebileceğini söylemiştir. Mirasçılık belgesi mirasın açılmış olduğu sulh hukuk mahkemesinden ya da noterden talep edilebilecektir. Belge şayet noterden talep edildiyse noterin yeterli bilgiye sahip olmaması durumunda nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak bilgi toplanabilecektir. Miras bırakanın alacaklılarının ise alacaklarını takip amaçlı bu belgeyi talep etme hakları genel olarak bulunmamakla birlikte ilgili yasal merciinden alınacak yetki belgesi ile bu davayı açma hakkına sahiptir.

Atanmış mirasçılar ve vasiyet alacaklıları bakımından verilen mirasçılık belgesi aksi ispat edilebilen delil niteliğinde bir belgedir. Bu nedenle 1 aylık itiraz süresini geçirmiş olanlar da bu belgenin alınmış olmasına itirazlarını sunabilirler. Ama bu durumda ispat yükümlülüğü itiraz eden tarafın üstündedir. Oysaki 1 aylık süre geçmeden itiraz edilmiş olsa idi itiraz eden kişi sadece itiraz etmiş bulunmakla mirasçılık belgesinin diğer tarafa verilmesini engelleyebilecekti.Mahkeme ya da noter tarafından verilmiş bir mirasçılık belgesine rağmen belge sahibinin mirasçı olmadığı veya mirasçı olup belgede belirtilmiş olan orandan farklı bir oranda hak sahibi olduğu anlaşılırsa, bu belgeye güvenerek işlem yapmış olan kişilerin iyiniyeti gerçek mirasçılara karşı korunmaz. Ancak bu konuda iki istisna bulunmaktadır;  • Şayet geçersiz mirasçılık belgesi ile tapuda bir taşınmaz adına tescil edilmiş ve bu tescile güvenerek iyiniyetli olarak başka bir kimse taşınmazı adına tescil edilen kişiden satın almış ise bu durumda satın alan kişinin iyiniyeti MK md.1023 uyarınca korunacaktır.

“2. İyiniyetli üçüncü kişilere karşı

Miras Hukuku Madde 1023
Geçersiz mirasçılık belgesi sayesinde bir taşınıra zilyet olan kişiden bu taşınmazı yine iyi niyetli olarak edinir ise bu edinme MK md. 988 uyarınca korunacaktır.

Miras Hukuku Maddde 988
Vasiyetin İptali Nasıl Olur

Önceki Yazı

Vasiyetin İptali...

Yorum Yap

Kullanıcı Avatar 2019-06-13 Münür çeltikci

Babam vefat etti babamın dedesinin veraset ilanını çıkarmamışlar nasıl çıkarta bilirim neyapmam gerekiyor

Kullanıcı Avatar 2019-06-13 Aylin Göstericiler

Merhabalar tarafımızı arayıp randevu alırsanız bu konuda biz size yardımcı olabiliriz. 02242503681 iyi günler dilerim.