‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir

Tahliye Taahhütnamesi Nedir

23.03.2020 0 Yorum

Konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmeleri kanunda da düzenleme bulduğu üzere birçok farklı sebebe dayanarak sona erebilir. Bu sona erme sebeplerinden bir tanesi de tahliye taahhütnamesidir.
Tahliye taahhütnamesi kiraya veren kişiyi koruma tedbirlerinden biri olarak düşünülebilecektir. Taahhütname kiracı ile kiraya veren arasında yapılır. Tahliye taahhütnamesi yazılı olarak düzenlenir.“TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 352-
Tahliye Taahhütnamesi Nedir madde 352

Kiralananın tesliminden sonra kiracı ile kiraya veren arasında yazılı bir tahliye sözleşmesi yapılabilecektir. Kiracı bu yazılı sözleşme ile hiçbir ihtara gerek duyulmaksızın belirtilen tarihte kiralananı boşaltmayı üstlenmektedir. Kiraya veren de kiracının tahliye taahhütnamesinde yazılı olan tarihte kiralananı boşaltmaması durumunda icraya başvurabilir ya da dava açabilir.Tahliye taahhütnamesi mutlaka YAZILI bir şekilde ve KİRALANANIN TESLİMİNDEN sonra yapılmalıdır. Bu şartlar taahhütname için GEÇERLİLİK şartıdır. Kanunda açıkça yazılı olan bu şartlara uygun bir şekilde taahhütname düzenlenmemesi halinde o taahhütname geçersiz sayılacaktır. Geçersiz sayılan taahhütname ile de icra ya da dava yoluna başvurulamayacaktır. Tüm bu sebeplerle ileride hak kayıplarının yaşanmaması adına geçerlilik şartlarının yerine getirilmesine oldukça dikkat edilmesi gerekmektedir.İlgili Link : Aile Konutu Şerhi Nedir


Tahliye taahhütnamesi tek kiracı var o ise o kiracı ya da temsilcisi ile, birden fazla kiracı varsa tüm kiracılar ile yapılmalıdır. Kiralananın ne zaman boşaltılacağı taahhütnamede açık ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde yazılmış olmalıdır.Tahliye taahhütnamesi kiraya verenin onayına bağlı olmadan kiracıyı borç altına sokabilecek tek taraflı bir işlemdir. Bu sebeple taahhütname kiracının tek taraflı beyanı ile de oluşabilecektir. Ancak yine de kanun koyucu bu irade beyanının yazılı olmasını aramıştır.Şayet kiracı tahliye taahhütnamesindeki yükümlülüğünü yerine getirmez yani taahhütnamede belirtmiş olduğu tarihte kiralananı tahliye etmezse ne yapılabilir?Kiracının yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde Borçlar Kanunu kiraya verene kira sözleşmesini sona erdirme hakkını tanımıştır. Kısacası kiraya veren taahhütnamede belirlenen tarihte kiracının kiralananı boşaltmasını talep edebilir. Bu aşamada dikkat edilecek ilk husus taahhütnamenin geçerli olup olmadığıdır. Eğer taahhütname kiralananın tesliminden sonra yazılı bir şekilde düzenlenmiş ve kiracı özgür iradesi ile imza atmış, tarih belirlenmiş ise bu durumda taahhütname geçerli olacaktır.Geçerli bir tahliye taahhütnamesinin bulunması halinde, belirlenen tarihte kiracı kiralananı tahliye etmemiş ise kiraya veren bu tarihten itibaren başlamak üzere 1 AY İÇERİSİNDE İCRAYA BAŞVURABİLİR YA DA DAVA AÇABİLİR.
Tahliye davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Bu sebeple kiraya verenin dava yoluna başvurmayı tercih etmesi durumunda bu dava sulh hukuk mahkemelerinde açılmak zorundadır. İcra takipleri ise icra müdürlüklerince yürütülmektedir.İlgili Link ; İcra Takibi Nasıl Yapılır

Sonraki Yazı

İcra Faiz Oranları...

İcra Faiz Oranları Nasıl Hesaplanır

Yorum Yap