‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Alacak Davası Şartları Nelerdir

Alacak Davası Şartları Nelerdir

15.11.2018 0 Yorum
Günümüz itibariyle alacak davası şartları nelerdir? Sorusu sıkça sorulmaktadır. Alacak davaları, adından da anlaşılacağı gibi alacakların hüküm altına alınarak tahsil edilebilmesi için açılan davalardır. Fakat söz konusu davaları açarken bazı şartların sağlanması gerekir. Söz konusu şartların başında alacakların net olarak belirtilmesi durumudur. Dava açan kişi, alacağını tam olarak belirterek talep etmelidir. Çünkü dava sürecinde hakimler, alacaklı olan kişinin talebine göre hareket etmektedir. Bu bağlamda talep edilen miktardan daha azına karar verilmesi mümkün olsa dahi daha yükseğine karar verilmesi söz konusu değildir.Fakat bazı durumlarda alacağın tam olarak belirtilmesi mümkün değildir. Bu davalara örnek olarak iş kazası, trafik kazası gibi başta tazmin edilecek miktarın tam olarak tespit edilemediği davalar gelir. Bu tür davaların yasa koyucu tarafından belirişiz alacak davası hukuki başvuru yolu ile açılmasına cevaz verilmiştir. Ancak alacağın miktarın tam olarak belirlenebilir durumda ise örneğin faturadan kaynaklanan bir alacak gibi , belirsiz alacak davası açılamaz. Manevi tazminat davaları

sonradan ıslah yolu ile artırılamayan davalardan olduğundan talebinizi dava dilekçesinde tam olarak yazmalı ve buna göre harç ödemeniz gerekmektedir.

Söz konusu davaları açarken bazı şartların sağlanması gerekir. Söz konusu şartların başında alacakların net olarak belirtilmesi durumudur. Dava açan kişi, alacağını tam olarak belirterek talep etmelidir. Çünkü dava sürecinde hakimler, alacaklı olan kişinin talebine göre hareket etmektedir.

Belirsiz Alacak Davasının Şartları


Alacak davası şartları nelerdir? Sorusuna yanıt ararken; belirsiz alacak davaları karşımıza çıkmaktadır. Belirsiz alacak davalarının da kendi içinde şartları vardır ve insanların bu şartlara göre dava açması gerekmektedir. Dolayısıyla da söz konusu duruma çok fazla özen gösterilmelidir. Bu davaların temel şartlarından bir tanesi dava neticesi hükmedilecek alacak miktarının davadan önce net olarak belirlenememesidir. Bu durumun , ortalama bir kişi tarafından belirlenebilmesinin objektif olarak mümkün olmaması gerekir. Buna objektif şart denir. Kişinin şahsından doğan sübjektif nedenlerle alacak miktarının başta tespit edilememesi bu tür dava yoluna cevaz vermemektedir.

Belirsiz Alacak Davalarını Kimler Açabilir?


Genelde bu tür davalar alacak miktarının hesaplamaya muhtaç olduğu türden davalardır. Talep edilecek olan miktar net ise bu dava açılamaz. Örnek vermek gerekirse iş kazası sonrasında bir iş gücünü kaybeden kişinin maddi tazminat adı altında net bir rakam belirtmeden açtığı davaya belirsiz alacak davası denir.