‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Alacak Davası

Alacak Davalarında Bilinmesi Gerekenler

23.11.2018 0 Yorum
Günümüzde alacak davalarında birçok şey yanlış bilinmekte ve birçok bilgi kirliliği ortada dolanmaktadır. Bu sebeplerden dolayı çoğu vatandaşımız mağdur olmaktadır. Bu yüzden bu yazımızda sizler için alacak davalarında dikkat edilmesi gerekenler hususunda bir yazı hazırladık.

Alacak Davası Nedir?


Alacak davası, alacaklının alacağını borçludan tahsil etmek için açtığı davadır.

Alacak Davası Nasıl Açılıyor


Alacak davası, kanuna uygun bir dilekçeyle yetkili mahkemeye başvurularak açılır. Ancak dilekçede elimizde bulunan deliller belirtilmeli ve dilekçe usulüne uygun olarak yazılmalıdır. Alacak davalarını açabilmenin diğer bir unsuru da nispi harcın yatırılmasıdır. Nispi harcın miktarı alınacak olan borç üzerinden belirlenir.Alacak Davalarında Zaman Aşımı Var mıdır?


Evet, alacak davalarında zaman aşamı vardır. Davalar genellikle 10 yılda zaman aşımına uğrar. Ancak Borçlar Kanunu Mad.126 da belirtilen alacaklarda süre aşımı 5 yıldır.

Belirsiz Alacak Davası Nedir?


Davanın açıldığı tarihte alacağın değerinin tam ve kesin olarak belirlenmesi mümkün olmadığı zaman asgari bir değer belirterek açılabilecek olan davalardır. Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarının kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu zaman davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu alacak talebinin miktarını artırabilir.

Belirsiz Alacak Davası Hangi Durumlarda Açılır?


Hukuka aykırı ölüm, öldürme sonucu ölen kişinin desteğinden mahrum kalan kişiler maddi, manevi tazminat davalarında belirsiz alacak davası açabilir. Ücret ve tazminat durumunu kesin olarak en başından beri bilmeyen ve bilmesi beklenemeyen işçi kıdem ihbar ve ücret alacağı davalarında belirsiz alacak davası açabilir. Bedensel zarara uğratılan kişilerin açacakları davalarda da açılabilir.İlgili Link ; Kıdem Tazminatı DavasıAlacak davası, alacaklının alacağını borçludan tahsil etmek için açtığı davadır.


Kısmi Dava Nedir?


Davacının, aynı hukuki ilişkiden kaynaklanan alacağının hepsini değil o an için belli bir kısmını talep ederek açılan davaya kısmi dava denir. Kısmi dava, davacının yalnızca bölünebilir nitelikte talepleri için söz konusudur. Örneğin, para alacakları kısmı davaya konu olabilir.

Belirsiz Alacak Davası ile Kısmi Dava Arasındaki Farklar Nelerdir?


Belirsiz alacak davasında, davacı alacağını asgari düzeyde olan bir miktarda belirtmektedir. Davacı talep ettiği miktarı sonradan arttırabilir. Kısmi davada ise davacı, dava dilekçesinde mahkemece hükmedilmesini istediğini tam ve kesin olarak bildirmektedir. Bu yüzden kısmi davada yalnızca talep edilen miktara mahkemece hükmolunur. Belirsiz alacak davası ile kısmi dava arasındaki diğer fark ise zaman aşımı süresidir. Çünkü belirsiz alacak davası açıldığı tarihte dava konusu alacağın tamamı için zaman aşımı durmaktadır. Ancak kısmi davada, davacı tarafından talep edilen kısım bakımından zaman aşımı durmaktadır yani diğer talep edilmeyen alacak için zaman aşımı durmamıştır.

Belirsiz alacak davası dilekçe örneğini incelemek için tıklayınSonraki Yazı

İş Akdi Feshi...

İş Akdinin Feshi Nasıl Yapılır

Yorum Yap