‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Soyadı Değişikliği Davası Nedir

Soyadı Değişikliği Davası

10.04.2019 0 Yorum

Kişiler soy isimlerini kanun gereği babalarından almaktadırlar. Hukuken kişinin isminin ardına eklenen soy isim kişinin babasının soy ismi ile aynı olmak zorundadır. Ancak bazı hallerde kişiler soy isimlerini değiştirmek isteyebilmektedir.


Örneğin kişinin soy ismi alay edilebilecek nitelikte bir soy isim ise, kişinin babası ile arasında husumet bulunmaktaysa, soy isim kişinin kişiliğini özellikle mesleki açıdan zedelemekteyse veya boşanma sonucunda velayetin anneye verilmesi halinde kişiler soy isimlerini değiştirmek isteyebilmektedirler.


Bir kişinin soy ismini değiştirebilmesi haklı sebeplerin varlığına bağlıdır. Soy isim değiştirilmesi talebinin ise öncelikli olarak GEREKÇELERİ ile beraber mahkemeye bildirilmesi gerekmektedir. Gerekçesiz bir şekilde dava açılması halinde bu talebin değerlendirilmeyeceğini, davanın reddedileceğini söylemek mümkündür.
Mahkemenin soy isim değiştirme kararını verebilmesi için davacının gerekçelerini değerlendirmesi ve davacıyı haklı bulması gerekmektedir.İsim Değiştirme Davası Görevli Mahkeme


NÜFUS KANUNU MADDE 36-
Soyadı Değişikliği Davası

Soyadı değiştirme davalarını açarken ilk dikkat edilecek nokta yetkili ve görevli mahkemenin belirlenmesi konusudur. Yetkili ve görevli olmayan mahkemelerde dava açılması ise hak ve zaman kayıplarına sebebiyet verecektir. Soy isim değiştirme davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Soy isim değiştirme davalarında yetkili mahkeme ise davacını yerleşim yeri mahkemesidir.


Soyadı Değiştirme Davası Ücreti 2018


Soy isim değiştirme davaları ortalama olarak 2 ile 4 ay arasında sonuçlandırılmaktadır. Ancak duruşmaların takibi, mahkemenin iş yoğunluğu gibi konular da göz önünde bulundurulduğunda bu süreler değişkenlik gösterebilecektir.

Soy adı değiştirme davasının açılabilmesi için öncelikle belirli harç ve avansların mahkeme veznesine yatırılması gerekmektedir. Bu harç ve giderler her sene değişkenlik göstermekle beraber ortalama olarak 300-400 TL gibi bir gider yapılacağından bahsedilebilecektir.

Ayrıca dava açarken ve dava süresine hak kaybına uğramamak için davanın uzman bir avukat ile takip edilmesi önerilmektedir. Soy isim değişikliği davasının avukat ile takip edilmesi halinde ayrıca avukat için vekalet ücreti de ödenmesi gerekmektedir. Bu ücret ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uyulmak sureti ile avukat tarafından belirlenmektedir.


Kişiler soy isimlerini kanun gereği babalarından almaktadırlar. Hukuken kişinin isminin ardına eklenen soy isim kişinin babasının soy ismi ile aynı olmak zorundadır.

Yoksulluk Nafakası Nedir

Önceki Yazı

Yoksulluk Nafakası...

Sonraki Yazı

Muvazaa Nedir...

Muvazaa Nedir

Yorum Yap