‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Nafaka İptali

05.03.2019 3 Yorum

Nafaka İptali


Yoksulluk nafakası hem önceki 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde hem de yeni Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen bir husustur. Mülga Medeni Kanun hükmüne göre


“2 - Yoksulluk Nafakası: 144
Yoksulluk Nafakası Madde 144

Eski kanundaki erkeğin kadından nafaka istemesi için kadının hali ferahta olması hükmü kadın ve erkek eşitliğine açıkça aykırılık göstermektedir. Bu nedenledir kanun maddesinin bu kısmı yeni Türk Medeni Kanunu’nda düzenleme bulmamıştır.


Yeni Yasada Nafaka


“ Yoksulluk nafakası Madde 175
Yoksulluk nafakası Madde 175  Nedir

Medeni Kanun düzenlemesine göre yoksulluk nafakasını istenebilmesi belli şartların varlığına bağlıdır.
Nafaka isteyen taraf ağır kusurlu olmamalıdır.
Nafaka isteyen taraf mutlaka boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olmalıdır.
Yoksulluğa düşme durumu ile boşanma arasında bir nedensellik bağı bulunmalıdır.


Ancak yukarıda sayılan maddi şartların oluşması halinde eşlerden biri diğer eşten yoksulluk nafakası talebinde bulunabilecektir. Burada “taraflardan birisinin” ifadesinin bulunuyor olması uygulamada genel olarak kadın olan tarafın nafaka talebinde bulunuyor olduğu görülmekle beraber erkek olan tarafın da şartların gerçekleşmesi halinde nafaka talebinde bulunabileceği anlamına gelmektedir.


Boşanma kararlarında yoksulluk nafakasına da hükmediliyor olmakla beraber bu hüküm içerisinde nafakanın ödeneceği süre bazında bir belirleme yapılmamıştır. Hükmedilen nafaka her ay nafaka borçlusu tarafından nafaka alacaklısına ödenir. Bu borç süresiz bir borç olup sürekli ödenecektir. Ancak bu sürekliliğin her hal ve şartta ömür boyu olduğundan bahsetmek hukuka aykırı olacaktır. Bazı durumlarda mahkeme kararı ile hükmedilen nafakanın kaldırılması mümkün olabilecektir. Ancak bu hallerde nafaka kendiliğinden ortadan kalkmayacak olup nafaka borçlusunun nafakanın azaltılması ya da tamamen kaldırılması yönünde yeni bir dava açması gerekmektedir.Anlaşmalı Boşanmada Nafaka İptali


Anlaşmalı boşanmalarda taraflar kendi aralarında dilerlerse avukat eşliğinde bir protokol hazırlar ve bu protokolü mahkemeye sunarlar. Protokol içerisinde tarafların yükümlülükleri, evlilik birliği içerisinde edinilen malların akıbeti ve varsa müşterek çocukların velayeti gibi boşanma konusu olan tüm konular üzerinde bir anlaşmaya varılır. Mahkeme ise kararı bu protokol ışığında verir. Boşanma protokolünde eşlerden birinin diğer eşe yoksulluk nafakası ödeyeceği hususunda anlaşılabilir. Ancak taraflar dilerse yoksulluk nafakasına hükmedilmemesi yönünde iradelerini de bu protokole yazabilirler.


Yoksulluk nafakasının kaldırılması ya da azaltılması talebinde her olay kendi çerçevesinde değerlendirilecek olmakla aşağıdaki durumlar nafaka borcunun kaldırılması yada azaltılması için sebep teşkil edebilir. Bu ve benzeri hallerden birisinin gerçekleşmesi durumunda daha önce hükmedilmiş olan nafakanın kaldırılması için nafaka borçlusunun aile mahkemesi’ne dava açma hakkı vardır. Bu hallerin gerçekleşip gerçekleşmediği nafakaya hükmeden mahkemenin resen gözetimi altında olamayacağı için dava açılması şarttır.


Emekli ya da dul aylığı alan,
Yeteneğine Rağmen İstemeyerek çalışmayan
İşsizlik parası alan
Bir işte çalışan
İşten kendi isteği ile ayrılan
Yeterli kira geliri alan
Mesleği olan
Muvazaalı devir yapan
Sigortalı olan
Yeterli sosyal yardım geliri alan
Yeterli taşınmazı olan
Yabancı ülkeden yeterli geliri olan
Sürekli kumar oynayan


Nafaka alacaklısının nafakayı almasında artık hukuki bir yararı olmadığı için daha önce hükmedilen nafakanın iptali için yeni bir davanın açılması mümkündür.


Ancak nafaka alacaklısının sadece bir işte çalışması sebebi ile nafaka alacağının kesilmesi mümkün olmamaktadır. Dava açıldıktan sonra yoksulluğun belirlenmesi hususunda tekrar bir araştırma yapılmaktadır. Çalışma neticesinde kazanılan paranın nafaka alacaklısını yoksulluktan kurtarmadığının anlaşılması halinde nafakanın iptali yönünde karar verilmemektedir. Aşağıdaki Yargıtay Kararında da görüldüğü üzere durumun şartlarına göre ise bu halde nafakanın azaltılması kararı verilebilecektir.


YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
E. 2018/330 K. 2018/993
nafaka alacaklısı kadının, elde ettiği gelirin yukarda belirtilen zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılaması beklenemez. Başka bir anlatımla, davalının eline geçen toplam gelir miktarı, onu yoksulluktan kurtaracak mahiyette değildir.


Tarafların sosyal ve ekonomik durumları, ihtiyaçları ve harcamaları dikkate alındığında, yasal düzenlemeler ve Yargıtay İçtihatları doğrultusunda davalı kadının maaş gelirinin bulunması, hakkında hükmedilen yoksulluk nafakasının kaldırılmasını gerektirmez. Bu durum yoksulluk nafakasının indirilmesi nedenidir. Bu sebeple davalı kadın hakkında yoksulluk nafakasının kaldırılması hakkaniyete uygun bulunmamıştır.


Nafaka İptal Davası Ne Kadar Sürer


Nafakanın kaldırılması için nafaka borçlusunun aile mahkemesine bir dilekçe ile başvurarak dava açması gerekmektedir. Bu davalar çok uzun bir zaman dilimi içerisinde sonuçlanmayı gerektirecek yargılama türü olmamakla beraber hem dava dosyasındaki sunulan ya da sunulacak delillerin niteliği ve davanın görüldüğü il mahkemelerinin iş yoğunluğuna göre davanın sonuçlanma süresi değişkenlik gösterebilecektir. Dosya kapsamında dinletilecek olan tanıkların mahkemede hazır bulunması tekrar bir davetiye çıkarılmasına gerek kalmaması ise dava sürecini kısaltabilecektir.

Önceki Yazı

Miras Denkleştirme...

Sonraki Yazı

Tapu İptali...

Yorum Yap

2019-08-07 Ahmet kara

Babam ilk esinden ayrilali 17 yil oldu hala nafaka oduyor bunun icin bir hak talebinde bulunma ihtimali var mi?

2019-08-07 Aylin Göstericiler

Nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir takım sebepler var. Babanız bu şartları taşıyorsa nafakanın kaldırılması için dava açabilirsiniz .

2019-06-26 Tevhide

Ben ikinci bir evlilik yaptım eşim ilk eşine 50bin tazminat ödedi her ayda 400 nafaka ödüyor eşim emekli oldu 2600 emekli maaşı bağlandı yıldır felçli evimiz kira bakıma muhtaç eşim ama ilk karısı şuan çalışıyor biz zordirumdayiz odeyemiyorduk emekli maaşına haciz koydurdu biz mahduruz bu nafakadan nasil kurtuluruz yardımcı olurmusunuz rica etsem

2019-06-26 Aylin Göstericiler

Çalışıyorsa nafaka borcunun kaldırılması için dava açabilir.

2019-06-26 sudenaz kilic

Ben esimden ayrildim iki kizim var ilk okula gidiyorlar gelirim babamdan 750 tl aliyom ve kizlarin babasi kizlara nafaka 500tl veriyo ben calisamiyorum bu nafakayi artik devlet iptal edecekmis ben almiyorum nafaka kizlarina oduyo onuda zor veriyo rrzil oluyom alanaca

2019-06-26 Aylin Göstericiler

Devlet şu anın böyle bi durumu söz konusu değil