‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Tapu İptali Nedir

Tapu İptali

12.03.2019 2 Yorum

Tapu iptali ve tescil davasında hukuka uygun olamadan usulsüz ve haksız bir şekilde tescil ettirilen tapu kaydının hukuka uygun bir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Tapu iptali taşınmazın aynına ilişkin bir hakkı içerir. Bu nedenle de mahkeme kararı kesinleşmeden icra edilemez.


Tapu iptali ve tescil davası tapu kaydında malik olarak görünen kişiye karşı açılacaktır. Ancak tapu kaydında adı bulunan malik hayatını kaybetmiş ise bu durumda dava malik olan kişinin mirasçılarına karşı açılacaktır.


Tapu iptali ve tescil davalarında görevli olan mahkeme asliye hukuk mahkemeleridir. Dava konusu bir taşınmaz olduğu için yetkili mahkeme konusunda ise bir KESİN YETKİ söz konusudur. Taşınmazın aynına ilişkin davalar ancak TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER MAHKEMESİnde açılabilecektir. Bu nedenle tapu iptali ve tescil davasında görevli ve yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemeleridir.


HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU
Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki

Tapu İptali Tescili Madde 12

Tapu iptali ve tescil davası birçok farklı nedene dayanarak açılabilecektir.

Bir kişinin kendisine vekillik yetkisi verilmiş ve vekil olan kişi bu yetkiyi kötü niyetli olarak kullanmış olabilir. Bu durum genellikle karşımıza vekil edenin iradesi bulunmamasına rağmen vekilin kendisine çıkar sağlamak amacıyla taşınmazı satması şeklinde çıkmaktadır. Bu halde tapu iptali ve tescil davası açılabilecektir.

Tapuda devir işlemi yapan kişinin hukuki yönden işlem yapma ehliyeti bulunmayabilir ve bir hata sonucunda taşınmaz başkası adına tescil edilmiş olabilir. Bu ihtimalde de tapu iptali ve tescil davası açmakta hukuki yarar bulunmaktadır.

Mirastan mal kaçırmak amacıyla taşınmazın başkasına bağışlandığı sıkça karşılaşılan bir durum olup bu durum MURİS MUVAZAASI olarak adlandırılmaktadır. Muris muvazaasının oluştuğu durumlarda da hukuken menfaati bulunan kişiler tapu iptali ve tescil davası açabilecektir.

Sahte vekaletname ile yapılan satış işlemleri hukuken geçerli değildir. Sahte vekaletname ile yapılan devir işlemine karşılık olarak HER ZAMAN tapu iptali ve tescil davası açılması mümkündür. Ancak taşınmazı sahte vekaletname ile alan kişi iyiniyetli olarak bu taşınmazı üçüncü kişiye devrederse burada üçüncü kişinin Medeni Kanun hükümlerine göre iyiniyetinin korunması gerekir.

Kazandırıcı Zamanaşımı ve Zilyetlik Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil davası: Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazın iyiniyetli olarak 20 yıl boyunca aralıksız bir şekilde bir kişinin zilyetliği altında bulunması halinde iyiniyetli zilyet bu taşınmazın tapu kütüğüne kendi adına tescil edilmesini isteme hakkına sahiptir.

Tapuda aile konutu şerhi ibaresini bulunduran taşınmazlar eşlerden her ikisinin de açık muvafakati olmadan bir başkasına devredilemez, bağışlanamaz. Bu halde diğer eşin AÇIK RIZASI MUTLAKA ARANIR. Ancak eşin rızası alınmadan bir devir işlemi gerçekleşmiş ise bu halde rıza göstermeyen eşin tapu iptali ve tescil davası açmada hukuki bir menfaati bulunmaktadır.

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürer


Tapu iptali ve tescil davasında taşınmazın hukuki durumu açıkça izah edilmeli ve talep de açık bir şekilde belirtilmelidir. Dilekçeye dayanak olabilecek bilgilerin dava dilekçesi verilirken eklenmesi durumunda ise zaman kaybı önlenecektir. Tapu iptali ve tescil davasının ne kadar süreceği ise mahkemenin iş yoğunluğuna, dava konusu taşınmazın niteliğine, tanıkların olup olmamasına ve dava konusu taşınmaz üzerinde keşif yapılıp yapılmamasına göre değişkenlik gösterecektir.


Tapu İptal Davası Masrafları


Başvuru Harcı: 35.9 TL
Dosya Gideri: 0.6 TL
Peşin Harç: 35.9 TL
Tebligat Gideri: 70 TL
Vekalet Suret Harcı: 5.2 TL
Bilirkişi Ücreti :31 TL
Keşif Gideri :348.8 TL
Tanık Gideri :68 TL (2 kişi)
Diğer İş Ve İşlemler :60 TL =TOPLAM:939,40 TL

Nafaka İptali Hangi Durumlarda Gerçekleşir?

Önceki Yazı

Nafaka İptali...

Yorum Yap

Kullanıcı Avatar 2020-08-27 Mutlu yavuz

Tapu iptal davasını kaybettim mahkeme tapulu iptaline karar verdi dava bitti 2 ay oldu mahkeme kararıelime ulaştı 1 ay oldu tapu hala adıma kayıtlı üzerimde ne zaman gider

Kullanıcı Avatar 2020-08-27 Aylin Göstericiler

Mahkeme henğz tapu siciline yazı yazmamış olabilir. Detaylı bilgi için 02242503681-05559725765

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Nilüfer yazicı

Eşimin ilk esi tarafından ve benimle evli iken alınan tek aile konutumuz gecmiş nafaka yuzünden avukatlarimın takipsizliği yüzünden aile konutumuz satışa sunuldu ve istinaf yolu açık olduğu halde avukatimiz dosyayı temmize yollamadı burda çok büyük haksızlık var sonuçta benimde çocuğum var ve tek yaşadığımız aile konutumuz ben burda nasıl bir hukuk yoluna başvurabilirim

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Aylin Göstericiler

Detaylı bilgi için 0224 250 36 81 - 0555 972 57 65