‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Babalık Davası

Babalık Davası

22.01.2019 1 Yorum

Baba ile çocuk arasındaki soybağı evlilik, tanıma ve babalık davası ile kurulabilecektir. Evlilik birliği içerisinde doğum gerçekleşmesi halinde erkek eşin baba olduğu yönünde karine bulunmaktadır. Ancak doğum evlilik birliği içerisinde gerçekleşmemiş ise bu durumda tanıma yolu ile soybağı kurulabilecektir. Babanın çocuğunu tanımasına zorlamak hukuken mümkün değildir. Bu nedenle de babalık davası müessesesi düzenleme bulmuştur.


Babalık Davası Kimler Tarafından Açılabilir ?


“B. Babalık hükmü I. Dava hakkı Madde 301.-
Babalık Davası Madde301
Babalık davası çocuğun doğumundan önce açılabildiği gibi doğumdan sonra da açılabilecektir. Çocuğun ergin olması halinde kendisi de bu davayı açabilir. Ancak kanunda bazı hak düşürücü süreler düzenlenmiştir.Babalık Davası Zamanaşımı


“ III. Hak düşürücü süreler Madde 303.-
Babalık Davası Madde303

Babalık davasında görevli mahkeme AİLE MAHKEMESİDİR. Yetkili mahkeme ise taraflardan birinin doğum ya da dava esnasında yerleşim yeri mahkemesidir.Babalık davasında ispat yükümlülüğü davayı açan kişi yani DAVACI üzerindedir. Çocuğun babasının davalı olduğunu kendisi ispatlamak zorundadır. Ancak bu ispat oldukça zordur. Bu sebeple de kanun koyucu bazı karineler belirleyerek ispat yükümlülüğünü hafifletmiştir. Kanuna göre,


  • Davalı, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş ise,


  • Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse davalı çocuğun babası kabul edilecektir.

Ancak davalı çocuğun babası olmasındaki olanaksızlığı ya da bir başkasının çocuğun babası olmasının daha mümkün olduğunu ispat ederse bu hallerde karine geçersiz hale gelecektir. Yani kanunda sayılan karineler aksi ispat edilebilecek karinelerdir.
Dava süresince delil olarak nitelendirilebilecek birçok husus bulunmaktadır. Babalık araştırmasında;


  • Kan grupları,


  • Vücut ölçülerinin orantılılığı,


  • Yüz ve vücut benzerliği gibi konularda mahkeme değerlendirme yaparak bir kanıya varabilecektir. Ancak babalık davalarında bunların yanı sıra daha doğru ve kesin bir delil olması nedeniyle doktor raporlarına da sıkça başvurulur. Günümüzde daha çok hakime %100 kesinlik sağlayabilmesi mümkün olan DNA testleri ile hüküm kurulmaktadır ve bu yol çok daha sağlıklıdır.


Baba ile çocuk arasındaki soybağı evlilik, tanıma ve babalık davası ile kurulabilecektir. Evlilik birliği içerisinde doğum gerçekleşmesi halinde erkek eşin baba olduğu yönünde karine bulunmaktadır. Ancak doğum evlilik birliği içerisinde gerçekleşmemiş ise bu durumda tanıma yolu ile soybağı kurulabilecektir.


Yorum Yap

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Ismail capar

Bana babalik davasi acildi ne yapmam gerek

Kullanıcı Avatar 2020-08-29 Aylin Göstericiler

Kendiinizi bir avukat marifetiyle savunabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0224 250 36 81 - 0555 972 57 65