‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Acele Kamulaştırma Nedir

Acele Kamulaştırma Nedir

30.01.2019 0 Yorum

Acele kamulaştırma, belirli olayların gerçekleşmesi neticesinde olağan kamulaştırma işlemlerinden farklı bir sürecin içerisine girilerek kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesidir. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesinde acele kamulaştırmanın hangi olağanüstü hallerde yapılabileceği ve usulü açıkça anlatılmıştır.


“Acele kamulaştırma Madde 27
Acele Kamulaştırma Nedir Madde 27

Acele Kamulaştırma Aşamaları


Acele kamulaştırmada bazı noktalar olağan kamulaştırmadan farklı gerçekleşmektedir. Acele kamulaştırmada kıymet takdiri dışındaki tüm işlemler daha sonra tamamlanacak olmak üzere el koyma işlemi gerçekleştirilecektir.


El koyma kararının ardından olağan kamulaştırma işlemlerinde olduğu gibi idare malın sahibi ile satış bedeli için anlaşmaya çalışacaktır. Anlaşma sağlanamaması halinde idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespit ve tescili için dava açılmalıdır.


Acele kamulaştırma kararının alınması ve el koyma işleminin gerçekleştirilmesinin ardından idare ile taraflar bedel üzerinde anlaşamamış ve 6 aylık makul süre içerisinde kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil için idare tarafından dava açılmamış ise taşınmaz maliki yerleşik yargıtay içtihatlarına göre kamulaştırmasız el atma davası açma hakkına sahiptir. Yargıtay kamulaştırmasız el atma davası için de mal sahibi için de 6 aylık makul süreyi kararlarında öngörmüştür.
İlgili Link : Kat İrtifakı NedirAcele Kamulaştırma Kararına İtiraz


Kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen değer kamulaştırma işlemi yapılacak olan taşınmazın bedeli olarak kesin hüküm taşımayacaktır. Bedelin kesin hüküm niteliği taşımaması nedeniyle de bu bedele karşı itiraz yoluna gidilmesi hukuken mümkün değildir.
Belirlenen bu bedel kesin bir hüküm olmamasının yanı sıra bir delil tespiti niteliğini taşımaktadır ve icra-i bir yönü de bulunmamaktadır. Burada amaç sadece acele kamulaştırma yapılması sebebiyle taşınmazın asıl değeri belirlenene kadar bedelin taşınmaz sahibi adına bankaya yatırılarak mağduriyet yaşanmasının engellenmesidir.

Babalık Davası

Önceki Yazı

Babalık Davası...

Sonraki Yazı

Mobbing Tazminatı...

Mobbing Tazminatı Nasıl Ödenir?

Yorum Yap