‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Maaş Haczi Nedir

Maaş Haczi

09.01.2019 0 Yorum

Maaş haczi borcun tahsili aşamasında hem kesin hem de kolay bir yol olması sebebiyle oldukça fazla tercih edilen bir haciz çeşididir. Ancak maaş haczinin uygulanması bazı prosedürlerin gerçekleşmesine ve kanunda aranan şartların olayda mevcut olmasına bağlıdır. Maaşların borca karşılık olarak haczedilebileceği İcra İflas Kanunu madde 83’te düzenleme bulmuştur. Ayrıca maaş haczi istenilebilmesi için borçlunun kamu görevlisi olarak çalışması şart olmayıp aynı zamanda sigortalı çalışanlar için de bu hükümler uygulama alanı bulabilecektir.


“Kısmen haczi caiz olan şeyler:
Madde 83 jpg –


Maaş Haczi Madde 83

Maaş haczi ancak icra takibi kesinleşmiş ise talep edilebilecektir. Kanun maddesinde de yazıldığı üzer bir kimsenin maaşının en fazla ¼’ü haczedilebilir. Fakat borçlunun muvafakati yönünde maaşın tamamının da haczedilmesi mümkün olabilecektir.


Bunun yanı sıra uygulamada en çok merak edilen şey emekli maaşına haciz konulup konulamayacağıdır. 2008 yılı Ekim ayı düzenlemesine göre emekli maaşlarının nafaka ve SGK prim borçları dışında haczedilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Fakat emekli borçlunun icazeti olması halinde emekli maaşı haczedilebilecektir.


Maaş Haczinde İşveren Yükümlülüğü


Hakkında icra takibi başlatılmış borçlu için maaş haczi istenmesi halinde İcra İflas Kanunu madde 355’e göre borçlunun işyerine maaş haczi müzekkeresi gönderilir. Müzekkere yazısını alan işveren 1 hafta içerisinde borçlu çalışanı hakkındaki bilgileri maaş miktarını icra dairesine bildirmek zorundadır.


“Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul:
Madde 355 jpg –


Maaş Haczi Madde 355

Bildirimin ardından ilk maaş döneminde işveren maaşın kesilen kısmını icra dairesinin iban hesabına kalan kısmı ise çalışanın maaş hesabına yatırır. Borç tamamlanıncaya kadar işveren borç ve takip ile herhangi bir alakası olmamasına rağmen bunları yapmakla yükümlüdür.Maaş Haczi Ne Kadar Sürede Gelir


Maaş haczi müzekkeresinin işyerine gönderilmesinin ardından bunu tebliğ alan işveren bir sonraki maaş döneminde borcun gerektirdiği kesintiyi icra dairesi hesabına yapacaktır. Bu nedenle müzekkerenin ardından ödenecek ilk maaş kesintili olarak çalışan hesabına yatacaktır.


Maaş Haczi Nasıl Kaldırılır


Borcun haricen ya da dosya üzerinden ödenmesi halinde haciz kalkacaktır. Bir borç bedeli için iki kere ödeme yapmanın hukuken geçerli bir yanı olmadığı için borcun tahsil edilmesi maaş haczini kaldırmayı gerektirecektir. Ancak borcun haricen tahsil edilmesi durumunda ayrıca takip dosyası için tahsil harcı da ödenmesi gerekmektedir. Bu harcı alacaklı ya da borçlu tarafın ödüyor olması uygulamada bir farklılık yaratmaz.


Maaş haczi borcun tahsili aşamasında hem kesin hem de kolay bir yol olması sebebiyle oldukça fazla tercih edilen bir haciz çeşididir. Ancak maaş haczinin uygulanması bazı prosedürlerin gerçekleşmesine ve kanunda aranan şartların olayda mevcut olmasına bağlıdır.


Sonraki Yazı

Senedin İcra Takibi...

Senedin İcra Takibi Nasıl Yapılır

Yorum Yap