‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Kamulaştırma Nedir

Kamulaştırma Nedir

06.08.2018 0 Yorum


Kamulaştırma, özel mülk dahilinde olan taşınmaza, devlete ait kurum veya kuruluşların kamu yararı nedeniyle koyması işlemine denir. Şahsın mülkiyet hakkı anayasa ile düzenleme altına alınmış. Ama bazı durumlarda bu mülkiyet hakkı kamu iradesi tarafından sınırlanabiliyor. Ancak bu durumlarda devletin kamulaştırılan gayrimenkulün bedelini mal sahibi kişiye ödemesi gerekiyor.

Kamulaştırma İşlemi Nasıl Yapılır?


Kamulaştırma işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabını da kısaca açıklayalım. Kamunun menfaati için kişilerin malvarlığı üzerinde bir takım kısıtlamalar yapılabilir. Örneği; belediye bir yerde okul yapacak ama okul için alanı yok. Bunun için özel mülkiyete tabi olan taşınmazlar üzerinde kamulaştırma kararı alınarak bölge kamulaştırılabilir. Önce kamulaştırma yapacak olan resmi kurum, ilgili kamulaştırma kararından sonra kişileri davet ederek , kamulaştırma bedelini teklif eder. Siz bu bedeli kabul etmiyorsanız size idare tarafından bir dava açılır. Mahkeme ilk olarak teklif edilen bedel doğru mu yanlış mı ona bakıyor ve bilirkişi incelemesi yaptırıyor. İdarenin teklif ettiği para az ise arttırır ve en nihayetinde de taşınmaz idare adına bedelin depo edilmesi karşılığı tescil edilir.

Acele Kamulaştırma Nedir?


Acele kamulaştırma, normal kamulaştırma sürecinin aşamalarının olmadığı ve bakanlık tarafından acil işlerin söz konusu olduğu halde alınan ve derhal uygulanan ayrık ver istisnai bir yöntemdir. Kısacası acele kamulaştırma kararında sizin buna karşı açacağınız idari dava da dahi işlemi durdurma yönünde karar alabilmeniz çok mümkün değildir. .

Kamulaştırma, özel mülk dahilinde olan taşınmaza, devlete ait kurum veya kuruluşların kamu yararı nedeniyle koyması işlemine denir.

Kamulaştırma Davalarında Hak Düşürücü Süre Ne Kadardır?


Kamulaştırma davalarında hak düşürücü süre de en çok merak edilen konulardan biridir. Kamulaştırmanın yapıldığı yani taşınmaza el atıldığı tarihten itibaren 20 yıllık bir süreci kapsar.

Kamulaştırmasız El Atma Nedir?


Kamulaştırmasız el atma, taşınmaza kamulaştırma olmaksızın el koyma suretiyle taşınmaz üzerindeki şahsın tasarrufunun kısıtlanması halidir. . Bildiğiniz gibi idarelerin kamu yararı kararı ile belirli yerlerde kamulaştırma yapma hak ve yetkisi var. Ancak o yetkiyi kullanmadan yani idari karar almadan ve kamulaştırma bedelini ödemeden de el atma durumu söz konusu olabilir. Şahıs dava yolu ile elatmanın iptalini ve taşınmaz bedelinin tazminini talep edebilir.

Kamulaştırma Bedeli Nedir?


Kamulaştırma bedeli, idarenin kamulaştırma yapmak istediği taşınmaza biçtiği değerdir. Bu değer taşınmazın sahibine teklif edilir ve kamulaştırma işleminden önce davet gönderilir. İdare, taşınmaza biçtiği değeri şahsın kabul etmesi halinde hemen hesabına yatırır ve taşınmazı kamulaştırarak kendi adına tapuda tescil ettirir. Eğer şahıs bu bedeli kabul etmezse idare, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açar. Davada yine şahıs bedele itiraz ederse, mahkeme ayrı bir bilirkişi tespiti yaptırır. Davaya konu olan taşınmaz için idarenin teklif ettiği değerden daha yüksek bir değer çıkarsa o değeri idareye, şahıs adına açacağı bir hesaba bloke ettirir. O bloke neticesinde de taşınmazın kamulaştırılmasına karar verir.

Kamulaştırma Bedeli Nasıl Belirlenir?


Kamulaştırma bedeli, idaredeki komisyon tarafından belirlenir. Bu komisyonlarda genellikle de uzman kişilerden oluşur. Son kamulaştırma yasasında yapılan değişiklikten sonra idarenin rayicine uygun bedeller belirlemesine rağmen çoğu zaman vatandaş bu bedelleri beğenmediği için kamulaştırma işlemleri dava yolu ile neticelenmektedir.

Kamulaştırma Bedeline İtiraz Süresi Ne Kadardır?


Kamulaştırma bedeline itiraz süresi yoktur. Siz idarenin belirlediği bedel üzerine gönderilen davete icabet edersiniz ya da etmezsiniz. Etmediğiniz zaman zaten bu bedeli reddetmiş sayılıyorsunuz. İtiraz ederseniz de idare sürece dava yolu ile devam etmek zorunda kalıyor. Davayı da idare açacağı için sizin herhangi bir süre kısıtlamanız olmuyor. Sadece itiraz etmeniz ya da bu görüşmeye gitmemeniz bu dava sürecinin başlaması için yeterlidir.

Yorum Yap