Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir

Miras Hukuku


İstihkak Nedir

İstihkak Nedir...

12.06.2019

İstihkak Ne Demek İstihkak, kelime anlamı olarak “bir şeyi hak etme, bir şeyde hakkı olma” ...

Miras Hukuku Davaları Nelerdir

Miras Hukukunda Dava Çeşitleri...

17.04.2019

Miras Hukukunda Dava Çeşitleri Miras Hukukuna yönelik düzenlemeler Türk Medeni Kanununda açı...

Mirasçılık Belgesi Nedir

Veraset İlamı Süresi...

20.03.2019

Veraset İlamı Süresi Mirasçılık belgesini tek bir mirasçının talep etmesi yeterli ve mümkünd...

Tereke Nedir

Tereke Nedir...

18.03.2019

Tereke Nedir Tereke, miras bırakanın ölümü sonucunda mirasçılarına geçen, miras bırakanın şa...

Miras Denkleştirme Nedir

Miras Denkleştirme...

04.03.2019

Miras Denkleştirme Türk Medeni Kanununda mirasçıların saklı paylarına zarar verecek kazandır...

Mirasçılık Belgesi

Mirasçılık Belgesi...

03.01.2019

Mirasçılık Belgesi Mirasçılık belgesi, uygulamada daha sık kullanılan ismi ile veraset ilamı...

Vasiyetin İptali Nasıl Olur

Vasiyetin İptali...

08.12.2018

Vasiyetin İptali Türk Medeni Hukukunda miras bırakanın terekesinin gelecek durumunu belirlem...

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir

Miras Taksim Sözleşmesi...

06.12.2018

Miras Taksim Sözleşmesi Miras taksit sözleşmesi, bir kişi vefat ettiğinde vefat eden kişini...

Muris Muvazaası

Muris Muvazaası Nedir...

26.01.2019

Muris Muvazaası Nedir ? Muris, kelime anlamı olarak miras bırakan anlamına gelmektedir. Mira...

İzale-i Şuyu Nedir

İzale-i Şuyu ile Satış Nedir...

30.01.2019

İzale-i Şuyu ile Satış Nedir? İzale-i Şuyu, taşınmaz olan mülkiyetin mirasçıların veya hisse...

İntikal Ne Demektir

İntikal Ne Demektir...

19.10.2018

İntikal Ne Demektir ? İntikal kelime anlamı olarak bir bölgeden başka bir bölgeye ya da bir ...

Veraset İlamı Çıkarılırması

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır...

26.01.2019

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır? Veraset nedir? Veraset nasıl çıkarılır? Veraset ilamı için n...

İslamda Miras Hukuku Nasıldır

İslamda Miras Hukuku...

02.10.2018

İslam’da Miras Hukuku İslam hukuku genel olarak incelendiğinde tarafların aldıkları payları...

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır...

21.09.2018

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır? İnsanlar öldükten sonra geriye kalan mal varlıklarına ve borç...

Miras Payları Nasıl Hesaplanır

Miras Payları...

26.01.2019

Miras Payları Nasıl Hesaplanır Mirasta pay sahibi olan mirasçılar iki türdür. Miras payları ...

Miras Nedir

Miras Nedir...

26.01.2019

Miras Nedir ve Yasal Mirasçıları Oluşturan Kişiler Herhangi bir kimsenin yaşamını yitirmesi ...

Vasiyetname nasıl yazılır

Vasiyetname...

30.01.2019

Vasiyetname Vasiyetname Türleri Nelerdir ve Nasıl Düzenlenir? Vasiyetname’de Saklı Pay Nedi...

Miras Hukuku

Miras Hukuku...

30.01.2019

Miras Hukuku Miras Payları Nasıl Düzenlenir? Reddi Miras Nedir, Hangi Durumlarda Yapılır? ...

Veraset Nedir

Veraset Nedir...

26.01.2019

Veraset Nedir? Veraset ve İntikal İşlemleri Nasıl Yapılır? Veraset ve İntikal Vergisi Beyan...