‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Senetsiz Alacak Davası

1 Yorum

Alacaklının borcuna karşılık daha önceden kanıt niteliği taşıyan senet almamış olması durumunda bu tür durumlar genellikle cari hesap şeklinde işlenmektedir. Karara bağlı olarak bu tür alacak davaları faizli veya faizsiz olarak işlenebilir. Bu tür vakalarda borcun varlığı ya da miktarı kesin olarak değerlendirilemeyeceği için varlığı ve miktarı karşı tarafın ve borca karşılık gelen iş/hizmetin mahiyetine bakılarak karar verilir. Belirsiz alacak davalarında borcun miktarı dilekçede belirtilmelidir.Hukuk kuralları çerçevesinde her iki tarafın ifadeleri alınır ve dava dilekçesi ile karşılaştırılır. İlk öğe olarak alacaklının borcunun varlığının kabulü ve kanıtlanması üzerine durulur. Alacaklı borcunu kanıtlayan bir kayıt varsa dilekçe olmasa bile dava açmak için yeterli olarak görülebilir. Alacaklının borcunun varlığı kanıtlandığında ya da alacaklı borcunu kabul ettiğinde mahkeme nezihinde borcun miktarı belirlenir. Dava dilekçesi, Alacaklı ve verecekli delilleri benzer rakamlara işaret ediyorsa dava son derece pratik bir şekilde sonuca ulaşır.İlgili Link ; Alacak Davası Şartları

Davalının alacağın miktarını kabul etmemesi üzerine alacağın miktarının belirlenmesi için mahkeme konuyla alakalı bilirkişi çağırabilir. İlgili oda veya kuruluşlardan işin tutarıyla ilgili bilgilendirici yazı talep edilebilir. Bu işlemler tamamlanıp davanın sonuca ulaşmasıyla işin dava sürecine kadar gelen döneminde uzamasından alacaklının bir zarar uğrayıp uğramadığı tespit edilir ve bu faktöre göre faiz uygulanıp uygulanmayacağı veya uygulanacaksa faiz oranına karar verilir.Tüm işlemler bitince verecekliye ödeme süresi ve planı için öneri sunulur vereceklinin ödemeyi belli bir şekilde sağlayamamasının ya da sağlamayacak olmasının sonucunda icra takibi başlatılabilir ve mallarına el konulabilir.Belirsiz alacaklı davaları nazaran daha pratik bir dava türüdür. Mahkeme heyeti borcun miktarını çeşitli öğeleri değerlendirerek karar verir ve borcun tahsili gerçekleştirilir. Alınan mahkeme kararının nezihinde ilamlı icra takibi başlatılabilir ve borçlunun borcunu ödememesi durumunda mallarına haciz işlemi başlatılabilir.

Sonraki Video

Miras Taksimi Nedir...

Yorum Yap