‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Mirasın Reddi İşlemleri Nasıl Yapılır ?

0 Yorum

Reddi Miras veya mirasın reddedilmesi kan bağıyla ya da atanarak kalan mirasın, mirasçı tarafından alacak ve verecekleriyle birlikte reddedilmesidir. Mirasçı olarak atanan kimseler miras aldıkları malla bilirlikte o malın sorumlu olduğu borçları ve yükümlülükleri de miras alırlar. İcra, vergi, ya da başka türde ki malla ilgili tüm borçlar mirasçıya devredilir.Mirasçının kendisine kalan mirasın batık olması durumunda mirası reddetmesi hakkı vardır. Mirasla birlikte kalan borcun mirastan fazla olması durumunda reddi miras uygulanır. Ayırt etme özgünlüğüne sahip olan mirasçı kendisi ayırt etme yetisi yoksa vasisi tarafından ret işlemi yapılabilir.
Mirasçının ölmesinden sonra, mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesinin ardından üç ay içerisinde miras reddi yapılabilir.Mirasçı üç aylık sonra ret işleminde bulunamaz. Mirasın reddi beyanı Sulh mahkemeleri aracılığıyla dilekçe ile yapılır. Mahkeme dava sonucunda mirasçıya malı reddettiğine dair bir belge verir. Bu belge malın alacaklarından savunmasını sağlar.Mirasçı ölmeden evvel mirasla birlikte gelen borcun ödenmesinin mümkün olmadığı resmen kanıtlı ise miras hükmen reddedilmiş olur. Hükmen reddin kabul veya reddi belli bir süre ile belirlenmemiştir. Mirasçı hükmen mirasın reddinden sonra ki bir süre içerisinde icra mahkemesine başvurabilir.Miras Hukuku

Mirasçı alt soyun tamamı mirası reddederse miras eşe kalmış olur. Bu şartlarda belirtilen alt soy birinci dereceden alt soydur tüm zümre buna dahil edilmez.Mirasın tüm hak sahiplerince reddedilmesi gibi durumlarda mirasa icra işlemi uygulanır ve mahkemece mallar borçları kapatmak için satışa çıkarılır. Satışa çıkarılan mallar borçlara göre dağıtılır. Malların satışı, işletmesinin devredilmesi ya da alacaklılardan birisine devredilmesi ayrı ayrı olarak işlenir. Bu işlemlerden her birisinde yarar gözetme unsuru göz önüne alınır. Alacaklılardan birisinin zararına bir karar alınamaz. Alacaklı haksızlığa uğradığını düşünüyorsa bir üst mahkemeye şikâyette bulunabilir.

Yorum Yap