‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Kıdem Tazminatı Ne Demektir

9 Yorum

Kıdem tazminatı nedir, diye merak mı ediyorsunuz? Kıdem tazminatı, işçi ve işveren arasında olan bir davanın adıdır. Bu dava, işçi tarafından açılmakta ve tamamen çalıştığı kurum veya kuruluşlara karşı yapılmaktadır. İşçinin haklarının feshi durumunda açılabilen bu dava, işçinin haklarını korumak amacıyla yapılmaktadır. Davanın temel amacı, işçilerin mağdur kalmaması, iş güveni konusunda destek verilmesi, işverenin, işçilere karşı haksız haklarda bulunamaması ve daha iş konusunda, işçi ve işveren arasındaki haksızlıklara engel olunmasıdır.Davayı, haksızlığa uğrayan işçi tarafından imzalanan iş sözleşmesindeki maddelerin, kuralların veya kanunların işveren tarafından fesh edilmesi durumunda açabilirsiniz. Bu dava, aynı zamanda birden fazla işçi tarafından da açılabilir.İşverenin, işçilerin yasal haklarını kısıtlaması sonucunda, işçilerin bir araya gelerek mahkeme yoluyla bu davayı açabilmeleri mümkün.İlgili Link ; Kıdem Tazminatı Alma Şartları

Kıdem tazminatı, genellikle maddi tazminatlardır. Davanın maddi boyutu, işçinin yenen hakkına göre, işçinin, işverene ait yerlerdeki çalışma sürelerine göre, günlük çalışma saatlerine göre, haftada kaç gün çalıştığına göre, işçilerin sayısına göre, davanın üzerinden geçen süreye göre, işverenin maddi servetine göre ve daha birçok unsura göre değişmektedir. İşçi, çalıştığı süre boyunca haklarının ihlal edilmesine karşın bu davayı açarsa, çalıştığı sürenin uzun olması durumunda çok daha yüksek maddi tazminat kazanabilir. Aynı zamanda, işçinin, bu dava sürecinde, gerekli belgeleri, delilleri ve gerekçeleri de sunması gerekmektedir.İşçi, gerekli delilleri, belgeleri ve gerekçeleri sunmaz ve davalardan herhangi birine katılıp imza atmaz ise, dava geçersiz sayılacaktır. Aynı zamanda tazminat davasındaki dosyalar için, işçinin kaybettiği dosyalarda işçiden ücret de alınabilmektedir. Bu ücret, davadaki dosyanın içeriğine ve işverenin yasal haklarına göre değişmektedir. Aynı zamanda dosya kaybedip, davayı kazanmanız mümkündür.