‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İşçi Hakları Nelerdir

0 Yorum
Maaş: En temel haklardan biridir. İşçi ücretini tam ve zamanında alma hakkına sahip olup, işçi bu süreçte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dava açma hakkına sahiptir.
Sosyal Sigorta: Çalışanları ve bakmakla yükümlü oldukları kişileri ilgilendiren en temel haklardan biridir. Kanunen işveren, işçiyi çalıştırmaya başladığı günden itibaren sigortayı yaptırmak ve sigorta primlerini sürekli ödemekle yükümlüdür.
Kıdem Tazminatı: Keyfi işten çıkarma veya haklı sebeplerle işçinin işverenden alacakları paradır. İşverenin işçiyi işten çıkarmasına neden olacak nedenler genel ahlaka veya iyi niyete aykırı eylemlerdir. İşçinin haklı nedenlerle ayrılmasına neden olan sebepler; haksızlık, küfür, tehdit, hakarete maruz kalması, maaş, prim, ikramiye veya sigorta primi ödememesidir.
İhbar Tazminatı: Hem çalışanı hem de işvereni ilgilendiren bir durumdur. İşçinin işten ayrılmasından belirli bir süre önce; İşverenin ayrıca işçiyi işten çıkarmadan önce belirli bir süre bilgilendirme sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğa uyulmaması durumunda, diğer taraf zarar görmüş sayılır ve ihbar tazminat hakkı doğar.
İş Arama Hakkı: İşçinin hakları arasındadır ve işçiyi işten çıkaran işverenin işçiye işten çıkarıldığını bildirdikten sonra iş arama izni vermesi gerekir. Bu iş arama izni mesai saatleri içinde olup, ücret kesintisi yapılamaz.
Fazla mesai ücreti: Temel işçi hakları arasındadır ve fazla mesai ücretini içerir. Fazla mesai ücreti, işçinin normal ücretinin iki katı olarak hesaplanır. Burada önemli bir noktayı belirtmekte fayda var; işçinin fazla mesai için ekstra dinlenme talep etme hakkı vardır.
Yıllık Ücretli İzin: İşçiler, kanunla belirlenen süreler boyunca dinlenme hakkına sahiptir. Buna göre yıllık, haftalık ve günlük dinlenme işçi hakları kapsamındadır.
Hafta Tatili: İşçi hakları kapsamında, işçiler yasal olarak haftada en az bir gün ücretli izin hakkına sahiptir.

İlgili Link; İşe İade Davası

Dinlenme: İşçiye gün içinde dinlenme süresi verilmesi de işçinin hakları arasındadır. İşyerinde dinlenme süreleri günlük çalışma saatlerine göre belirlenir. Ancak çalışma süresine dahil değildir.
Resmî Tatiller: Çalışanın resmî tatillerde tatil yapma hakkı vardır.