‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İhbar Süresi Ne Zaman Başlar

0 Yorum
Süresiz iş sözleşmesi ile çalışanlar için geçerli olan ihbar süresi hem işçi hem de işveren için geçerli olan bir bildirim süresidir. İşçinin çalıştığı kurum veya kuruluştan haklı nedenler olmaksızın istifa etmesi ve işverenin işçinin iş sözleşmesini geçerli sebeplerle feshetmemesi gibi, diğer tarafa belli bir süre önce yazılı olarak bilgilendirme işlemi zaman dilimi ile sözleşmeyi feshetmeye çalışılır. Bu sürenin ne kadar süreceği, işyerindeki kişinin kıdemine göre belirlenecektir.

Bunun cevabını ikiye bölerek vermekte fayda var. Çalışan istifa ederse, yani işten kendisi ayrılırsa, işverene yazılı bir bildirimde bulunmalıdır. Bildirim süresi, bu bildirimde belirtilen tarihten itibaren başlar. Tarih belirtilmezse istifanın sunulduğu günden sonraki ilk bir gün olmak üzere 2, 4, 6 veya 8 hafta sayılmalıdır.

Bir işçi işveren tarafından işten çıkarılırsa ihbar süresi fesih ihbarında belirtilen bir gün varsa aynı gün veya bir gün sonra başlar.

İlgili Link ; İhbar Tazminatı Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her iki taraf için de geçerli olması için; İstifa veya fesih bildiriminde istifa veya feshin ne zaman gerçekleşeceği de belirtilebilir. Örneğin işveren tarafından hafta içi verilen istifa mektubunda, çalışanın özellikle hafta başından Pazartesi gününden itibaren 8 haftalık ihbar süresinin bitiminden sonra işinden ayrılacağını beyan etme hakkı bulunmaktadır.

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak
iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa
yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta
sonra,
Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek
zorundadır.

Yorum Yap