‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

1 Yorum
Eşlerin boşanmanın hukuki ve mali sonuçları üzerinde anlaşmaları ve beyannamelerini şahsen anlaşmalı boşanma dilekçesi ile mahkemeye bildirmeleri ile oluşan boşanmaya anlaşmalı boşanma denir.

Anlaşmalı boşanmada eşlerden hangisinin kusurlu olduğu konusunda değerlendirme yapılmaz. Sözleşmeye dayalı boşanmada, evliliğin devam edemeyeceği ve tarafların boşanmaya neden olan olayları ispat etmek zorunda olmadığı varsayılır. Bu nedenle sözleşmeli boşanma davaları tek celsede sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı bir diğer adı ile müzakereli boşanma, çekişmeli boşanmadan çok daha hızlı sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davaları ortalama 1-1,5 yıl sürerken için anlaşmalı boşanma davaları yaklaşık 1-1,5 ay kadar sürmektedir.

Mutabık kalınan boşanmanın gerçekleşmesi için öncelikle tarafların boşanmanın izin verdiği konularda (boşanma, velayet, kişisel ilişki, nafaka ve tazminat) anlaşması gerekir. Kolaylık olması açısından taraflarca varılan bu anlaşmanın bir protokol metnine çevrilmesi faydalıdır. İmzalanan bu metin ile birlikte dava açılabilir

Açılacak davanın ardından atanacak duruşma gününde tarafların mahkeme huzurunda hazır olmaları ve boşanma iradelerini ifade etmeleri gerekmektedir. Boşanma davasına bakan hâkimin onayı ile boşanma kararı verilir. Ancak bu kararla taraflar boşanmış sayılmaz.
Duruşmanın yürütülmesinden yaklaşık 2-3 hafta sonra mahkeme, boşanma kararının hukuki gerekçesini gösteren gerekçeli bir karar hazırlar.

Boşanma kararının kesinleşebilmesi için gerekçeli kararın taraflara bildirilmesi gerekmektedir. Boşanmanın tam olarak gerçekleşmesi için taraflara gerekçeli kararın tebliği ve bu karara itiraz etmemeleri gerekmektedir. Boşanma Davalarında Velayet Hakları için Ortak Velayet Şartları Nelerdir ? Yazımıza Göz Atabilirsiniz.