‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Boşanma Davalarında Sosyal Medya

2 Yorum
Hayatımızın vazgeçilmez ögelerinden biri haline gelen sosyal medya pek çok hususta da etkisini göstermektedir. Medeni hukuk konularında özellikle boşanma davalarında sosyal medya üzerinden elde edilen deliller etkili olmaya başlamıştır. Taraflardan birinin iddialarını destekler nitelikte ortaya konan ispatlar delil olarak nitelenir. Esas nokta ortaya konan olay ya da durumun yaşanıp yaşanmadığına dair fikir vermesidir.
Delilleri davacılar da davalılar da ortaya koyabilir. Hukuka aykırı olmadığı takdirde her tür delil mahkemelerde kullanmak mümkün olmaktadır. Sunulan delillerin esas alınıp alınmayacağına dair hükmü mahkeme vermektedir. Boşanma durumu yalnızca iki kişi arasında olmamaktadır. Varsa çocuklar ve toplum da bunun etkisi hisseder. Bu nedenle kanuni ispatların yanında yargıcın vicdani kanaat oluşturmasını sağlayan serbest deliller de vardır.

Sosyal Medya Üzerinden Sunulan DelillerSistem içinde delil toplama ve kullanma açısından net bir sınırlılık bulunmamaktadır. Bu nedenle farklı kanallardan ulaşılan pek çok delil kullanmak mümkündür. Boşanma davalarında sosyal medya üzerinden ulaşılan delillerin en yaygını ise zina üzerine olanlardır. Aldatan taraf diğer ilişkisini kimi zaman diğer eşinin haberi olmayacağını düşünüp sosyal medyada paylaşıyor.

Ülkemizde boşanma gerekçelerinin başında zina yer almaktadır. Sosyal medya ise hayatımızdaki pek çok şeyi paylaştığımız bir platform. İnsanlar ilişkilerini dahi bu platform üzerinden yaşamaya başladı. Sosyalleşme ve yeni insanlar tanımak için bu kanal sıklıkla tercih edilmektedir. Özel hayatın paylaşımıyla elde edilen görüntü ve mesajlar delil niteliği taşıyor.

Sosyal Medya Mesajlaşmaları HakkındaPaylaşım sitelerinin hemen hepsi iki veya daha çok kişinin mesajlaşmasına olanak sunuyor. Boşanma davalarında sosyal medya mesajlaşmalarının delil niteliği taşıması ise çok mümkün olmamaktadır. Bunun nedeni ise söz konusu sitenin mahkemeye bildirim yapma gerekliliğidir. Sosyal medya mecrasının mesajları mahkemeye sunması durumu olmadığı için çoğu zaman bu deliller geçerliliğini kaybediyor. Mesajların ekran görüntüleri ise mahkemece kabul görmemektedir.

Yorum Yap