‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Çek Senet Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

0 Yorum
Çek ve senet günümüzde en çok kullanılan borçlanma evrakları arasındadır. Bir kişi anlık olarak ödeyemeyeceği borç altına girerse alacaklı ve borçlu taraflar arasında çek ve senet imzalanır. Her ikisinin de resmi yollarda belli bir vadesi vardır. Vadesi dolan çek ve senet borçlarında alacaklı kişi borçlu kişiyi mahkemeye verme hakkına sahiptir. Bazen borçlu taraf çek ve senet zamanı dolduğunda borcunu tahsil edemez. Bu durumda alacaklı borçlu tarafa mahkeme açabilir.

Çek ve senet adına açılan davalarda icra takip süresi 3 ay ile 1 sene arasında değişiklik gösterebilir. Fakat çek ve senet için dava açmanın da belli bir şartı vardır. Öncelikle çek ile senet belgelerinin üstünde yazan vade süresinin dolmuş olması ve aradan 3 ay geçmiş olması gerekir. Eğer çek vadesi dolmadan mahkeme açılmışsa icra takip süresi 6 ay, vadesi dolduysa 3 ay süre ile icra takibi yapılır.

İlgili Link ; Alacak Davası Nedir

Çek Ve Senet İcra Takibi Nasıl Yapılır?Çek ve icra takibi yapmak için öncelikle mahkeme açılır. Açılan mahkeme her iki tarafın da davalı ve davacı olarak e-devlet sisteminde görülür. Bu sistem üzerinden icra takibini yapmak mümkündür. Bunun yanı sıra icra departmanında hizmet sunan alanında uzman bir avukat tutmak işleri kolaylaştıracak ve icra takibini yapmayı da daha kolay hale getirecektir.
Çek ve senet üzerinde yazılı olan ücreti tam manası ile talep edebilmek için alacaklı bireyin iyi bir avukat tutması gerekir. Bununla birlikte çek ile ilgili her türlü bilgiyi icra talep formunda yazması gerekir. Aksi takdirde borçlu birey türlü bahaneler ile kendini haklı gösterebilir. Tüm yönlendirmeleri doğru yapılması için iyi bir avukat şarttır.