‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Boşanma Davası Sırasında Vefat

0 Yorum
Çeşitli nedenlerden ötürü evlilik akdinin bitmesi durumu söz konusu olmaktadır. Boşanma davası sırasında vefat ise beraberinde bazı soruları ortaya koyuyor. Başvuru yapıldıktan ama dava sonuçlanmadan önce eşlerden birinin ölmesi daha çok miras üzerinde etkilidir. Bu ölümün davaya nasıl yansıyacağı da merak konusu olmaktadır. Ülkemizde dava açıldıktan hemen sonra boşanma gerçekleşmiyor. Kimi durumlarda bu süreç oldukça uzun sürmektedir.

Eşler ayrılma kararı alsa dahi dava sonuçlandırılana kadar yasal olarak birlikte kabul ediliyor. Yani esas karar kişilere tebliğ edilene kadar kişiler arasındaki evlilik akdi devam eder. Dava süreci içinde taraflardan biri ölürse diğerinin onun mirasçısı olma hakkına sahip olduğu anlamına gelmektedir. Yani boşanma davası devam ederken bile ölümde sağ olan eş mirasçı olabilir.

Boşanma Davası Vefatın Ardından Devam Edebilir Mi?Vefat eden kimsenin hakkını kullanmak suretiyle diğer mirasçılar davanın devamını talep etme hakkına sahiptir. Böylece boşanma davası sırasında vefat eden eşin mirasçıları yaşayan tarafın kusurlu olduğunu ispata çalışır. Sağ olan taraf kusurlu bulunursa eşin mirastan pay alma durumu olmayacaktır.

İlgili Video : Boşanma Protokolü Nedir

Mirastan Mahrum Bırakan SebeplerMirastan yararlanmanın engellenmesi için haklı sebepler gerekmektedir. Mirasçılar boşanma davasına devam ederken bu sebepler doğrultusunda hareket eder. Sağ kalan eşin evlilik içinde zina yapmış olması yahut hayata kast etmesi durumu önemli gerekçelerdir. Ek olarak kötü muamele etmek de mirastan mahrum etmeye yeter. Mirasçılar bu gerekçeleri ispat ederek mahkemeye sunarak davayı yürütmeye devam edebilir.
Mirasçı olmaya engel olmayan durumlar ise şiddetli geçimsizlik yaşamaktır.

Ayrıca mahkeme daha önce ayrılık kararı verse de kesin karar olmadığı için geçerli olmaz. Boşanma davası sırasında vefat durumunda eş mirastan mahrum kalsa da bazı hakları vardır. Evlilikte edinilen ortak malları talep etmesi mümkündür. Böyle durumlarda eş mahkeme kararı ile kendi payına kolayca kavuşmaktadır.