‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İş Hukuku İle İlgili Merak Edilenler

0 Yorum
İş Hukuku oldukça önemli bir hukuk dalı olup çalışan bütün bireyleri ilgilendirmektedir. Ancak İş Hukuku’nun tamamına bireylerin hâkim olması beklenemez. Burada çalışan bireylerin ve işverenin kendi sorumluluklarını bilmeleri büyük ölçüde yararlı olacaktır.

İşverenin Sorumlulukları Nelerdir?Ücret Ödeme: İşçi ile işveren arasındaki sözleşme sonunda belirtilen ücretin işveren tarafından eksiksiz ve zamanında ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca değerli kâğıt veya üretilmiş mallar ile ödeme yapılamaz. Sözleşmede olduğu gibi TL olarak ödenmesi gerekmektedir.

İşçinin Kullandığı Araç, Gereç, Malzeme ve Teçhizatı Sağlama Yükümlülüğü: İşçinin görevini yerine getirebilmesi için gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, onarımı ve bakımı işverenin sorumluluğundadır.

İşçi Sağlığını Koruma Yükümlülüğü: İşveren, çalışanın sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Düzenli olarak gerekli önlemleri almalı ve denetlemelidir. İş yavaşlasa dahi işveren, tüm önlemlerin iş sağlığı ve güvenliği ile uygulanmasını sağlayarak onu kontrol etmelidir.

Eşit Muamele Yükümlülüğü: İşveren, işyeri sınırları içinde her çalışana aynı mesafeyi korumakla bağlıdır. Özel hayatına yakın olan bir çalışanla ilişki, işte farklı olmamalıdır. Özellikle ödüllendirme ve cezalandırma nesnel ve tarafsız ifa edilmelidir.

Doğum İzni Zorunluluğu: Kanuna göre çalışan hamile bir kadının doğumdan 8 hafta önce ve 8 hafta sonra olmak üzere 16 hafta doğum izni vardır.

İlgili Link; İş Kanununa Göre Yıllık İzin Hakkı

İşçinin Sorumlulukları Nelerdir?İş Borcu: İşçi, iş sözleşmesinde belirtilen görevlerini yerine getirmekle sorumludur. Çalışma alanı tam olarak belirtilmemişse, çalışan takdir edilen görevleri yerine getirmek zorundadır. Sözleşmede çalışma alanı sınırları çizilmiş ise bu alandan çıkış ancak işçi ile işveren arasında yapılacak bir anlaşma ile sağlanabilir. Ayrıca işçi, işverenin izni olmadan görevlerini başkasına devredemez.

Sadakat Borcu: İşçinin çalıştığı kuruma ait bazı gizli bilgiler iş sözleşmesi süresince kimseyle paylaşılmamalıdır. Bu sadece etik değil, aynı zamanda İş Hukuku’na da aykırıdır.
İşyeri Kurallarına Uyma Zorunluluğu: Tüm çalışanlar, kişisel ilişkileri ve diyalogları ne olursa olsun, işyeri sınırları içerisinde işyeri kuralları ve genel etik kurallarına uygun hareket etmekle sorumludur.

Yorum Yap