‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Boşanma Protokolü Nedir?

0 Yorum
Boşanma protokolleri, ister anlaşmalı boşanma davası olarak açılsın isterse çekişmeli boşanma davası olarak açılsın tarafların boşanma ve boşanmanın eki olarak nitelenen hususlarda anlaşarak boşanma davasının sonuçlanması adına ortaya koydukları iradenin ve anlaşmanın yazılı bir şekilde düzenlenmiş hali olmaktadır. Bu protokolde sadece boşanma yönündeki uzlaşı da yetmeyecektir. Boşanma protokollerinde nafaka, tazminat, mal paylaşımları varsa çocukların velayetleri gibi konularında karara bağlanması gerekmektedir.

İçeriği de oldukça önemli olan bu protokol ayrıca 2 kişi tarafından imzalanan boşanma sözleşmesi anlamına da gelmektedir. Boşanmak isteyen bireylerin pek çok noktada birbirleriyle anlaşması anlamına da gelen boşanma protokolü, özellikle de hukuki süreçte büyük bir önem arz etmektedir. Taraflar ne olursa olsun bu boşanma protokolüne uymak zorundadır ve uyulmadığı takdirde de pek çok cezası bulunmaktadır. Bu yüzden bu protokole uymak oldukça önemlidir. İlgili Link ; Anlaşmalı Boşanma Nedir ?

Boşanma Protokolünün Önemi Nedir?Boşanma protokolleri neticesi itibariyle tarafların anlaşmasını ifade etmektedir. Mahkemeler de bu kapsamda unsurlarında eksiklik bulunmayan kanuni olarak düzenlenmiş boşanma protokollerini kabul etmektedirler. Fakat kamu yararı olan bazı alanlarda denetim ve re’sen düzenleme yetkisine de sahip olmaktadırlar. Bu sebeple de boşanma protokolleri hazırlanırken detaylı bir şekilde çalışma yapılmasında da fayda olacaktır.

Zira arzu edilmeyen bir durumun boşanma davasının tarafları bakımından da sürpriz bir problem ortaya çıkartabilir. Bu gibi durumlarda da ya taraflar arasındaki anlaşma yok sayılacak ya da mahkemece yapılan düzenleme kabul edilmek zorunda kalınacaktır. Boşanmak isteyen tarafların da böylelikle birbirine duyduğu güven de azalacaktır. Bu yüzden de boşanma protokolü hazırlanırken detaylı bir çalışma yapılarak oldukça dikkatli bir şekilde hazırlanması da büyük bir önem arz etmektedir.