‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Çek ve Senet Davalarında İcra Takibi Süresi

0 Yorum
Ödemesi alınamayan çek ve senetlerin icra takibi, icra takibi talebi ile başlatılmaktadır. İcra müdürü eğer icra takibini onaylarsa alacaklının parasının ödenmesi için karar çıkarır. Bu sürece göre bir çek ve senet davalarında icra takibi süresi belirlenir. Bu süre çek için, 10 gündür. Senet içinse; 7 gündür. Bu süre içinde alacaklıların paraları ödenmezse haciz işlemleri başlatılır.
Değerli evraklar ticarette sık sık kullanılan belgelerdir. Bu belgelerin çoğunlukla karşılıksız ya da ödeme bulamaması ise doğaldır. Senet ve çekler yasal belgelerdir. Düzenlemeleri belli başlı prosedürlerden geçer. Boş kağıtlar olarak değerlendirilmemelidir.

Çek Davalarında İcra Takibi SüresiÇeklerin karşılıksız çıkması durumunda hemen ‘’Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İlamsız Takip’’ çıkarılması gerekmektedir. Eğer çek, düzenlendiği yerde ödenecekse 10 gün süre tanınır. Düzenlendiği yerin dışında bir yerde ödenecekse 1 ay gibi bir süre tanınır. Bu süre içerisinde anlaşmalı banka kuruluşuna çek bedeli yatırılmalıdır.

İcra takibi boyunca talep edilecek birkaç unsur vardır. Çek ve senet davalarında icra takibi süresi faiz açısından oldukça önemlidir. Çek bedeli ve çek tazminatı ilk olarak talep edilir. Çek tazminatı paranın %10’luk bir kısmını kaplar. Çek komisyonu talep edilebilir. Ayrıca icra takibi için belirlenen süreye kadar faiz talep edilebilir.

Senet Davalarında İcra Takibi SüresiAlacaklının, ödenmeyen senetler karşılığında dava açma hakkı vardır. Borçlu kişi 7 gün içinde bu karara karşı çıkabilir. Karşı çıkmazsa borçlu olduğu kabul edilir ve icra takibi süresi başlar. Belirlenen süre içerisinde senetlere karşılık gelen miktarın ödenmesi önemlidir. Ödenmediği takdirde icra takibi süresi başlar ve haciz işlemleri başlatılır. Çek ve senet davalarında icra takibi süresi kaçırılmaması gereken bir detaydır. Kaçırıldığı takdirde senet davalarında gecikmiş itiraz hakkı kullanılabilir. Bunun için borçlunun herhangi bir engelinin olmaması gerekmektedir.

Yorum Yap