‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Tapu Sicilinde Şerh Nedir

0 Yorum
Şerh kelime anlamı itibari ile not düşmek anlamına gelir. Tapu sahibinin malı üzerine yetkili makamlarca düşülen bir ayrıcalık olarak tanımlanabilir. Kütüğe işlenmiş bir şerh mülkiyet hakkında bir kısıtlamaya sebep olabilir. Buna rağmen satışına engel olmayan lakin devrinden sonra da sahibinin haklarının kayıp olmadığı şerh türleri de vardır.

Satış Vadi Şerh’i: Satış amaçlı noterler tarafında düzenlenir ve 5 yıl boyunca satışın yapılmaması durumunda şerh geçersiz kalır.
Tevhit Şerh’i: Birden fazla parselin birleşmesi için düşülür.
İfraz Şerh’i: Bir parselin daha küçük parsellere bölünmesi için kullanılır.
İntifa Hakkı Şerhi: Maldan yararlanma hakkını verir malı vermez.
Şufa Şerh’i: Malın satışa çıkması durumunda birisine alma önceliği tanır.
İstifa Şerh’i: Malın belli bir bedelle malikinden satın alınabilmesi hakkıdır.
Vefa Şerh’i: Malın geri satın alma hakkının saklı tutulmasıdır. On yıl geçerlidir.
Geçit Şerh’i: Yeterli yol yoksa belli bir bedel karşılığında komşularından geçit hakkı istemedir.
Sükna Şerh’i: Oturma hakkı verir. Bir hak devredilemez.
Haciz Şerh’i: Kesinleşmiş icra takibi olduğunda uygulanır.

Şerh’in türü pek çok yolla belirlenebilir. Her birisinin belli süreleri ve geçerli olma şartları vardır. Bazıları taleple konulabilirken bazılarını mahkeme kararıyla konulabilir. Şerh koyma biçimleri hukuka aykırılık içeremez. Örneğin “X kişisini öldürürse…” gibi bir şerh konulamaz ama “Ölümüme kadar bana bakana…” şeklinde bir şerh konulabilir.

İlgili Link ; Tapu Davalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Şerh mal sahipleri ve malda hakkı olanlar tarafından sorgulanabilir. Haciz gibi şerh’ler borcun geri ödenmesi durumunda kaldırılır. Otomatik kalkmaması durumunda ödeme ve mahkeme belgeleri ile kaldırılması sağlanabilir. Şerh süreleri bellidir ve süre geçtikten sonra geri alınamaz.

Sonraki Video

Tenkis Davası Nedir...

Yorum Yap