‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İhbar Süresi Dolmadan İşten Ayrılma

0 Yorum
İhbar süresi; Süresiz iş sözleşmesinin işveren veya işçi tarafından haklı bir sebep olmaksızın feshedilmesi halinde, karşı tarafa önceden haber verilmesini, yani fesih kararının karşı tarafa ihbar edilmesini gerektiren süredir.

İşveren için fesih nedenlerine dair haklı gerekçeler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde, işçi içinse bu durum aynı kanunun 24. Maddesinde ifade edilmiştir. Bu maddelerde belirtilen sebeplerle işten ayrılma halinde ihbar tazminatı süresi aranmaz. Ayrıca bu maddelerde düzenlenmemiş olsa dahi Yargıtay kararlarına göre emeklilik ve askerlik nedeniyle işinden ayrılan erkek işçi veya emekli olması veya evlilik nedeniyle işinden ayrılan kadın işçi, ihbar süresine uyma şartı ile bağlı değildir.

Öte yandan ihbar süresi işlemeye başlasa bile hizmet sözleşmesi ihbar süresi sona erene kadar devam ettiğinden, işçinin çalışma yükümlülüğü ve işverenin ücret ödeme borcu aynı şekilde devam edecektir. Çünkü fesih süreci, ihbar süresi dolduğunda ve iş sözleşmesi sona erdiğinde gerçekleşir. Tek istisna, yeni iş arama iznidir. İş Kanunu`nun 27. maddesi uyarınca işveren, bildirim süreleri içerisinde işçiye çalışma saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan yeni bir iş arama izni vermekle yükümlüdür.

Bu nedenle, ihbar süresi boyunca, çalışan yeni bir iş arama izni dışında düzenli olarak işe gitmeli ve her zamanki gibi işyerinde çalışmalıdır. Peki işçi ihbar süresi içinde işe gitmezse ne olur? Bu sorunun cevabı işveren tarafından fesih için farklıdır ve işçi tarafından fesih için farklıdır.

Yorum Yap