‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Ortak Velayet Şartları

0 Yorum

Kanun, koruyucu olarak çocuğun velayetini ortak bir şekilde anne ve babaya devretmesine ortak velayet denir. Ortak velayet anlaşmalı boşanmalarda sıklıkla görülen bir durumdur. Ortak velayette çocuğun her tür eğitimine, yetiştirilmesine ve iki tarafında ortak rızası olur. Hâkim boşanma sırasında ailenin de ortak aralarında rıza varsa çocuğun yararını gözeterek verebilir. Çocuğun yararının olamayacağı durumlarda iki taraf razı olsa bile hâkim aksine hüküm verebilir.

  • En önemli kural ortak velayetten çocuğun psikolojik ve maddi yarar görmesidir. Din, Eğitim, Çevre gibi faktörlerin hepsi buna dahildir.

  • Ortak velayet şartının en öneli unsurlarından biriside anne ve babanın bu konuda ki uzlaşmasıdır. Anne ve babanın anlaşmalı boşanmalarında sıklıkla görülür.

  • Sekiz yaşından büyük çocuğun mahkeme önünde taraflardan birisiyle kalmayı özellikle belirtmesi ekstra bir konu olarak değerlendirilir.

  • Anne veya babanın çocuğun velayetinden dolayı diğer tarafa bir üstünlük kuracağı ve bu hakkı silah gibi kullanacağı izlemini bırakmaması gerekir. Bu durum çocuğun menfaatinin korunası için mahkemece karara bağlanır.

  • Hâkim sunulan şartlar veya duruma bakarak çocuğun en üst menfaatini düşünerek ve uzmanların görüşünü alarak son kararı verir.

  • Taraflardan birisinin sonradan itirazı veya güvenlik unsurlarının tespiti ile ortak velayet sahiplerinden birisinin çocuğa zarar verdiği, baskı uyguladığı, suça teşvik ettiği anlaşılırsa yetkili mahkemelerce ortak velayet bozulur.

İlgili Haber : Ortak Velayet Şartları Nelerdir

Ortak velayet sahiplerinden birisi zamanla bu hakkından belli sebeplerce cayabilir bu unsurlar mahkemece değerlendirilir. Taraflardan birisinin yeniden evlenmesi, yurtdışına taşınması, vefat etmesi, salgın hastalığa yakalanması geçerli olan unsurlardandır.
Mirastan çıkarma, gözden düşme gibi çeşitli şikayetler ise yeterli ve geçerli kanıt sayılmaz. Ortak velayet görüşmelerinde esas olan iki konu vardır birisi iyi niyet diğeri de çocuğun üstün menfaati bu iki öğe göz önüne alınarak mahkeme anlaşma nezihinde ya da kendi kararıyla bir sonuca varabilir. Tarafların itirazı olmazsa velayet çocuğun erişkinliğe ulaşamasın kadar geçen sürede geçerli sayılır.


Önceki Video

Nispi Ne Demek ?...

Yorum Yap