‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Velayetin Değiştirilmesi

0 Yorum
Velayet davaları aile hukuku kapsamında değerlendirilir ve çocuğun bakma ve büyütme hakkının devri ile ilgili bir konudur. Genellikle boşanma davaları sonucunda çocuğun bakıcılığının kararlaştırılmaması ile velayet davası açılır. Velayet boşanma davalarının sonunda kişilerin eğitim ve gelir durumuna göre çoğunlukla belirlenir.

Belirtilen vasinin çocuğun bakımında, eğitiminde ve yetirilmesinde yeterli olmaması, özen göstermemesi, çocuğun psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalması, şiddet ve suça alıştırılması durumlarında yeniden velayetin değiştirilmesi için dava açılabilir.
Bilinenin aksine çocuğun dinlenmesi her yaşta olmaz. 8 yaşından küçük çocukların ifadeleri alınmaz. 8 yaşından büyük çocuğun görüşü alınmaksızın velayet değişikliği yapılamaz.

Velayet davalarında genellikle çocuğun menfaati güdülür. Çocuğun yaşam şartlarının ve menfaatinin değerlendirilmesi mahkemenin görevidir. Velayet sahibinin başka birisi ile evlenmesi velayet davası açmak için yeterli bir sebep değildir. İlgili Link; Boşanmada Velayet Kime Verilir.
Velayetin durumu tarafların anlaşmasına göre belirlenebilir. Boşanma sürecinde taraflar çocukların Anne veya Babası ile kalması konusunda anlaşabilir. Bu durumda velayet sorunu basitçe halledilmiş olur. Velayeti alan taraf anlaşmalı bile olsa çocuğun yaşam şartlarını sağlayamıyor, kötü davranıyor ya da suça teşvik ediyorsa yeniden dava açılabilir. Yetkili makamlarca olayın tespiti gerçekleşirse şikâyet olmaksızın velayet yeniden değerlendirilebilir.

İlgili Video : Ortak Velayet Şartları


Velayet davalarında vesayetçi belirlendikten sonra da yine anlaşma ile değişiklik yapılabilir. Velayeti alan kişinin evlenmesi, taşınması, hastalanması gibi durumlarda kendi ve karşı tarafın isteği doğrultusunda çocuğun menfaati gözetilerek velayet karşı tarafa aktarılır.
Velayet sahibinin ölmesi durumunda çocuğun bakım hakkı diğer tarafa aktarılır. Yeni eş, akraba ya da başka birisi bu konuda ihmal, suç unsuru gösterip mahkemede kanıtlamadan velayet talebinde bulunmaz.

Yorum Yap