‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İşe İade Şartları Nedir

0 Yorum
İşe iade şartları nedir, diye soruyorsanız cevabınız bu yazıda. İşe iade, bir işçinin, haksız ve sebepsiz yere, işveren tarafından işine son verilmesi durumunda, işverene veya çalıştığı firmaya açabileceği hukuksal bir davadır. Bu dava, işçinin hakkını korumak ve mağduriyetini gidermek amacıyla açılmaktadır. İşverenin hiçbir sebebi yokken bir işçiyi çıkarması durumunda, bu işçi yasal olarak dava açma hakkına sahiptir. Ek olarak bazı şartlar mevcuttur. Peki bu şartlar nelerdir? Hep birlikte bakalım;

• İşçinin, İş Kanunu kapsamında çalışıyor olması gerekmektedir.
• Süresi olmayan veya süresi belirsiz olan bir sözleşmeyle çalışıyor olması gerekmektedir.
• İşverenin, işçiye karşı imzalattığı iş sözleşmesine uymaması gerekmektedir.
• Bahsi geçen işyerinin en az 30 işçi çalıştırıyor olması gerekmektedir.
• İşçinin, en az 6 aylık kıdeme sahip olması gerekmektedir.
• İşçinin çıkarılması için herhangi bir sebebin olmaması gerekmektedir.
• İşçinin, işverenin sözcüsü, vekili veya sekreteri olmaması gerekmektedir.
• İşçinin, işten sebepsiz yere kovulmasının hemen ardından 1 ay içinde dava açması gerekmektedir.
• İşçinin, işten çıkarılma sebeplerinin herhangi bir dayanağının olmaması durumunda işçi tarafından delillerinin olması gerekmektedir.
• İşçinin, kendini haklı çıkarabilecek savunma yapması gerekmektedir.
• İşe iade için açılacak davadaki dilekçe ve ek belgelerin, fesih kurallarına uyması gerekmektedir. İşçi haklı durumda bile olsa, fesih kurallarına uymamış belgeler, işçinin olumsuz sonuç almasını sağlayacaktır.

Yukarıdaki şartlar koşulunda işe iade davası açabilirsiniz. Yukarıdaki şartların birinin veya birden fazlasının koşul dışı kalması durumunda davanın sonucu olumsuz olabilir. Bu konuda net bir yorum yapılamaz. Davanın sonucu, olay örgüsüne ve hakimin kararına kalmıştır.

İlgili Video ; İş Hukuku İle İlgili Merak Edilenler

Yorum Yap