‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İş Kanunu 25. Maddesinin Kapsamı Nedir?

0 Yorum
Tüm sözleşmelerde olduğu gibi işçi-işveren sözleşmelerinde de tarafların her koşulda iş ilişkilerini sürdürmeleri beklenemez. Kanunda ayrı maddelerde düzenlenen haklı sebeplerden işveren ve işçi açısından işveren işçiyi bildirimde bulunmaksızın derhal işten çıkarma hakkına sahip olabilmektedir. Aynı zamanda işçi haklı ise işçi de derhal işten ayrılabilir.

İşverene derhal fesih hakkı veren haklı gerekçeler kanunda dört başlık altında sıralanmıştır;
A. Sağlık nedenleri
B. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumlar
C. Zorlayıcı nedenler
D. İşçinin göz altı veya tutukluluk hali

İşverene derhal fesih hakkı veren bir durumda işverenin; İşçinin savunmasını alması, işçiye bir bildirim önceliği vermesi veya başka herhangi bir haklı gerekçeye dayanması gibi mecburiyet bulunmamaktadır.

İlgili Link ; İş Davaları Tazminat Nasıl Açılır

Derhal fesih hakkı; Belirli-belirsiz süreli veya iş güvencesi olan ya da olmayan tüm iş sözleşmelerine uygulanabilir.

Yorum Yap