‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Miras Payının Devri Nedir

0 Yorum
Miras payının devri, yakını ölen mirasçılardan herhangi birinin sahip olduğu mirası başka bir mirasçıya devir etmesi, ona bırakması işlemidir. Prosedür bozulmadan, sıkıntı yaşamadan tarafların anlaşması ile birlikte belli bir ücret karşılığı ya da hiçbir ücret talep etmeden mirasçı mirasını başka mirasçıya bırakabilir. Ancak geride kalan mirasçıların birbirine miras pay devri yapabilmesi için birtakım şartların taşınıyor olması gerekir.

Miras Payı Devri İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?Miras payı devri için gerekli şartlar şu şekildedir;

Miras payı devri kanunun belirlemiş olduğu zaman çerçevesinde yapılması gerekir.
Miras payı devri, miras bırakan kişi öldükten sonra mal paylaşımı yapılmadan önce gerçekleştirilmelidir. Miraslar, mirasçılar arasında pay edildikten sonra bu işlemi yapmak neredeyse mümkün değildir.
Miras payı devri yapabilmek için miras bırakanın ardında birden fazla mirasçının bulunması gerekir. Bu mirasçı birinci ve ikinci derece akraba olabileceği gibi önceden atanmış yabancı bir mirasçı da olabilir.

Miras payı devri yazılı sözleşme halinde gösterilmelidir. Eğer miras payı devri birinci ve ikinci derece akrabalar arasında yapılacaksa sadece sözleşme yazmak yeterlidir. Fakat 3. Kişiler için sözleşmeyi noterlikte onaylatmak gerekir.

Bu şartlar yerine getirildikten sonra miras payı devrinin yapılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Pek çok kişi miras payını başka mirasçıya devrediyor. Örneğin mirasçılardan birinin ihtiyacı yoksa ihtiyacı olan mirasçıya kendisine ait olan payını devredebilir.

İlgili Link ; Miras Payları

Miras Payı Devri Yapıldıktan Sonra Ne Olur?Miras payı devri yapıldıktan sonra devir yapan kişi mirasçılar arasından çıkarılır. Miras payı devrini alan kişi ise sahip olduğu mirasın yanı sıra yeni bir mirasa daha sahip olmuş olur. Eğer miras payı devri karşılığı ücret talep edilirse bu miktar neyse sözleşmede belirtilmelidir.

Sonraki Video

Muris Nedir...

Yorum Yap