‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İhbar Tazminatı Süresi Nedir?

0 Yorum
İş sözleşmesi, çalışanlar işten çıkarıldığında veya istifa ettiğinde tek taraflı olarak feshedilebilir. İki tür tek taraflı sonlandırma vardır. Birincisi iş sözleşmesinin belirsiz bir süre için bildirim dönemi ile feshi, ikincisi ise iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz bir süre için adil bir sebeple feshi. Her durumda,İş Kanunu uyarınca bir fesih ihbarı gereklidir. Tüm bildirimler yazılı olarak yapılmalı ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır.

Hem işveren hem de işçi, kanunun öngördüğü süreleri göz önünde bulundurarak karşı tarafa fesih ihbarı yapmak suretiyle iş sözleşmesini süresiz olarak akdedebilir. Bir başka ifade ile, süresiz iş sözleşmesi taraflardan birinin tasarrufuna bağlı feshedilebilir ancak bunun şartı, diğer tarafın yasal süre içerisinde bilgilendirilmesidir.

Öte yandan, kanunda öngörülen haklı bir nedenin varlığında, bildirimdeki herhangi bir süreye bakılmaksızın, sözleşme taraflardan biri tarafından belirli veya belirsiz bir süre için derhal feshedilebilir.

Yeni Kanun, işverene işten çıkarma kararını gerekçelendirme yükümlülüğü getirmektedir. Bu yükümlülük yalnızca belirsiz süreli sözleşmelerle ilgilidir ve belirli süreli sözleşmeler için geçerli değildir. İhbar tazminatı süresi ve bedeline ilişkin değerler ise şu şekildedir;

Hizmet Süresi 6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin: 2 Hafta (14 gün)
Hizmet Süresi 6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 4 Hafta (28 gün)
Hizmet Süresi 1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin: 6 Hafta (42 gün)
Hizmet Süresi 3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin: 8 Hafta (56 gün)