‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır

1 Yorum
İşveren ve işçi, aralarında çeşitli zorluklar yaşayabilir. Bu zorlukların sonucu, işçinin iş sözleşmesinin feshi olabilir. İşten çıkarılmak durumunda kalan işçiler tarafından araştırılan konulardan biri ihbar ödemesidir. Görevden alınan kişiler bu konuyu merakla araştırırlar. İnsanlar, kendileri için ciddi bir husus olan ihbar tazminatı hakkında pek bir şey bilmiyorlar. İhbar tazminatının nasıl hesaplandığı özellikle merak ediliyor. Bu çok ilginç hesaplamanın bazı kuralları var. Yerinden edilmiş kişiler, bildirimde bulunmadan önce diğer taraftan ne kadar tazminat alacaklarını bilmek isterler. Bu durumda, ihbar tazminatını hesaplarlar. Öyleyse ihbar tazminatı nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu`nun 17. maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçinin, iş akdinin süresi dolmadan belli bir süre önce işveren tarafından bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim, işveren tarafından işçinin o işyerindeki kıdemine göre yazılı olarak yapılmalıdır.

İlgili Link ; İhbar Tazminatı Süreleri

Aksi takdirde, çalışanın ihbar tazminatı ödemesi gerekir. Buna ihbar ödemesi denir. İş sözleşmesini çalışanın olumsuz davranışı, performansı veya diğer herhangi bir nedenle feshetmek isteyen taraf, bunu karşı tarafa bildirmek zorundadır. Aksine bir durum ortaya çıktığında ihbar tazminatı ödenmesi zorunludur.

Öte yandan, bir işçinin deneme süresi içinde iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilirse, elbette işveren ihbar tazminatı ödemek zorunda değildir. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde yine de tazminat hakkına sahiptir. Ancak, haksız bir sebeple sözleşmenin feshedilmesi halinde, işverenin ihbar tazminatı alma olasılığı vardır işçi veya işverene ihbar tazminatı ödemesini zorunlu kılmaktadır.

Sonraki Video

Konkordato Kanunu...

Yorum Yap