‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Güveni Kötüye Kullanma Nedir

0 Yorum
Günümüzde artık güveni kötüye kullanma bir suç olarak bilinmektedir. Artık bu suç için de bir sözleşme gereği kendisine bir eşya bırakılan insanlar söz konusu olan eşya üstünde sadece malikin kullanabileceği yetkileri kullanarak güven ilişkisini ihlal etmektedir. Örnek verecek olursak da kendisine emanet olarak verilen bir cep telefonunu satan kişi bu eylemiyle telefonun gerçek sahibinin güvenini suiistimal etmesi ve dolayısıyla da güveni kötüye kullanma suçunu işlemiş olur. Görüldüğü gibi fail suça konu olan malı elde ederken hukuka aykırı bir eyleme başvurmadan sadece güvene dayanmaktadır. Zilyetliğin devir amacı zımni olarak anlaşılıyorsa da aradaki sözleşme yazılı ya da sözlü bir şekilde kurulması zorunlu değildir.

Hırsızlık suçundan farklı olarak da güveni kötüye kullanma sonucunda korunan hukuki değer zilyetlik değil mülkiyettir. İlgili olan bir eşya taşınır olabileceği gibi tanışmaz veya başka bir hukuki değerde olabilir. Mesela evini satması için birini tapu işlemlerini görmesi adına vekil tayin eden bir kişi, evin hiçbir karşılık alınmaksızın bağışlandığını öğrenirse de şikayetçi olabilmektedir. Ayrıca bilmeniz gerekir ki güveni kötüye kullanma suçu da uzlaşmaya tabidir.

Güveni Kötüye Kullanmanın Cezası Nedir?Verilecek olan cezanın alt ve üst sınırı failin hangi sıfat ile suçu işlediğine göre farklılık gösterecektir. Müşteki ve sanık aralarındaki ilişki sanığın mesleğinden dolayı kaynaklanıyor ise 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası da verilebilir. Sanık, suçu işi kapsamında işlememiş ise yargılama yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır ve verilecek olan ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasına kadar çıkabilmektedir. Yani anlayacağınız güveni kötüye kullanma suçu da düşünüldüğü kadar basit bir suç değildir ve cezası da oldukça ağırdır. İlgili Video ; Tehdit Suçu Kavramı

Sonraki Video

İbraz Nedir?...

Yorum Yap