‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Evlilik Tazminatı Nedir

0 Yorum
Çalışma hayatı sürerken evlenen kadınlar, evlilik sebebiyle işlerinden ayrılabiliyorlar. Evlilik sebebiyle işlerinden çıkan ve iş akdini de fesheden kadınlar iş yerinden tazminat alma hakkından nasıl yararlanabilir?

Kanunlara göre; evlilik sebebiyle iş akdini 1 yıl içerisinde feshetme hakkı sadece kadınlara verilmiştir. Bir kadın, hali hazırda çalışırken evlenirse ve evlilik sebebiyle işinden ayrılmak isterse, çalıştığı iş yeri işten çıkmak isteyen kadına tazminat vermek zorundadır. Bu haktan yararlanmak için de evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde verilen bu hakkın kullanılması gerekmektedir. Devlet kadınlara bu durumda iş akdini feshetme imkânı vermektedir.

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi durumu şu şekilde ifade etmiştir: “ kadınların evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi isteği ile iş akdini sona erdirmesi… hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince geçen her tam sene için de işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. 1 yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılmaktadır”.

Evlilik sebebiyle işten ayrılan kadınların bu durumları evlilik tarihinden itibaren geçen 1 yıl içinde çalıştığı kuruma bildirmesi gerekmektedir. Eğer ki tazminatını iş verenden geçen 1 yıllık süre içerisinde talep etmez ise bu haktan faydalanamaz.

Kanunda konusu geçen 1 yıllık süreç resmi nikah tarihinden itibaren geçen 1 yıllık süredir. Dini nikah veya düğün tarihi geçerli değildir. İlgili Video ; Boşanmada Mal Paylaşımı

Evlilik Tazminatı Nasıl Hesaplanır?Evlendikten sonra 1 sene içinde iş verene işten ayrılmak istediğinizi dilekçe ile belirttiğiniz durumda son aylık brüt ücretiniz çalışılan sene sayısına çarpılarak bulunmaktadır. Bu hesaplama yapılırken de çalıştığınız süre içerisinde iş yerinin sizlere sürekli olarak verdiği yemek yardımı ya da aldığınız primlerde dahil edilmektedir.

Yorum Yap