‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Tehdit Suçu Kavramı

0 Yorum
Kötülüğün daha önceden bildirilerek kişinin malına ve canına yapılacağı söylenen söylem türüdür. Gelecekte bir zarar uğratılacağının bildirilmesi durumu sözlü veya hareketle yapılabilir her ikisi de çeşitli seviyelerde işlem görür.

Tehdit gerçekleştirip gerçekleştirilmediğine bakılmaksızın bir tehlike unsuru olarak değerlendirilir. Seni öldüreceğim gibi bir tehdittin eyleme dökülmeden cezalandırılması mülkündür. Suç olarak değerlendirilir. Tehdide uğrayan kişinin basit bir şikâyette bulunması yeterlidir. Bu şikâyet hakkı başkaları tarafından kullanılamaz ve tehdit unsuru üzerinden 6 aydan fazla zaman geçmemiş olması gerekir.
Kişinin canını, malını kast eden endişeye sevk eden huzurunu bozan bir ifade ise bu ifade tehdit olarak değerlendirilmez. Tehdidin belirtilmesi ve korkutuculuk unsuru barındırması gerekir.

Suçun kanıtlanabilmesi için ortam değerlendirilmesi yapılır kişilerin tutumları birbirine karşı olan hareketleri ve söylenen sözler bir bütün olarak değerlendirilir. Tehdit failinin durumu ve karşısındakinin durumu ortamla birlikte değerlendirilerek karara varılır kişinin eğitim durumu ya da konuşma biçimi yanıltıcılık unsuru taşıyabileceği gibi ipucu da verebilir.

Tehdit suçu ağır ceza kapsamına girmez iki farklı öğe altında değerlendirilir. Kişinin yaşam hakkına yöneltilen “Seni Öldüreceğim” gibi bir tehdittin 6 ay ile 2 yıl arasında bir cezası varıdır. Yaşam hakkına yöneltilmeyen “Arabanı yakacağım” gibi bir suç en fazla 6 aya kadar bir hapisle ve genellikle para cezası ile ödetilir.
Tehdit unsurunda özel ve kamu çalışanları ile sağlık görevlileri ayrılmıştır. Görevi başında tehdit görülüğünde ceza yarısı orantında arttırılır.
Bir suçun silahlı tehdit olarak değerlendirilebilmesi için mağdurun silahı görmesi gerekmektedir. Silahın varlığı işaret veya söz olarak nitelendirilmişe sadece tehdidin ciddiyetini arttırır ama silahlı tehdit seviyesine girmez.
Silahın gösterildiği “Silahlı Tehdit” suçlarında kasıtta ciddiyet olduğundan ve tehdide uğrayan kişinin bu olaydan daha fazla kaygı duyacağından suçun seviyesi artar.

İlgili Video: Sosyal Medya Paylaşımları Mahkemede Geçerli Olur Mu ?