‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Kıdem Tazminatı Süresi Nedir

1 Yorum
Kıdem tazminatının ne olduğu çalışanlar tarafından merak edilmekte olup, bir işçinin hizmet süresi boyunca verdiği emeğe karşılık alacağı nakit olarak tanımlanabilir. Daha detaylı açıklamak gerekirse, bazı özel durumlar dışında, iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçiye hak ettiği kıdem tazminatı, işçinin o işyerinde deneme süresi dahil en az bir yıl geçirmiş olması halinde verilir. Verilen her yıl için 30 günlük brüt ücret olarak hesaplanır.

İş sözleşmesi feshedilen işçinin işyerindeki kıdeme göre sözleşmenin feshini belli bir süre önce yazılı olarak bildirmemesi halinde işveren tarafından verilen tazminata ise ihbar tazminatı adı verilir.

İş Kanunu’nda kıdem ve kıdem tazminatının işveren tarafından işçiye ne zaman ödenmesi gerektiğine ilişkin hükümler bulunmaktadır. Ancak zaman hususu noktasında net bir hüküm bulunmamaktadır.

Buna rağmen, kıdem tazminatı almaya hak kazanan bir çalışan, iş sözleşmesinin feshi üzerine derhal ve önden kıdem tazminatı almalıdır. İşçi ile işveren arasında yapılacak sözleşmeye göre makul bir süre işçi tarafından belirlenir. İşveren tarafından belirlenen bu sürenin aşılması halinde işçi kıdem tazminatı talebinde bulunabilecektir.