‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İstifa Eden Çalışanın Kıdem Tazminatı

0 Yorum
İşini gönüllü olarak bırakan işçi, normal koşullarda kıdem tazminatı alamaz. Ancak işten ayrılma nedeni haklı bir sebepse ve hukuka uygunsa bu gibi durumlarda kıdem tazminatı alınması mümkün olabilir.
Genel kanuna göre işçinin herhangi bir sebep belirtmeksizin istifa etmesi halinde kıdem tazminatı alması mümkün değildir. Nitekim İş Kanunu`nun 17. maddesine göre işini bırakacağına dair yönetime herhangi bir yazılı bildirimde bulunmazsa ihbar tazminatı ödemek zorunda kalabilir. Dolayısıyla, işten ayrılma durumuna ilişkin geçerli ve haklı bir neden öne süremiyorsanız bu takdirde işten ayrılacağınızı yazılı olarak bildirmelisiniz. Aksi takdirde kıdem tazminatı alamayabilir ve ihbar tazminatı ödemek durumunda kalabilirsiniz.
1475 sayılı İş Kanunu`nun 14. maddesi gereğince haklı sebeplerle işten ayrılma durumu varsa kıdem tazminatı alabilirsiniz.

  • İşyerinde ağır çalışma koşulları nedeniyle sağlık sorunları (iş kazası, meslek hastalığı vb.) Yaşadıysanız ve bu nedenle iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişseniz,

  • İşyerinde mobbinge maruz kaldıysanız, tazminatsız işten çıkarılmaya zorlanıyorsanız ve durumunuzu belgeleyebiliyorsanız,

  • İş sözleşmesine uymayan şekillerde eksik ödeme alırsanız ve buna göre istifa ederseniz,

  • Alacağınız ücretin dışında ikramiye, prim, yıllık ve haftalık tatil izni gibi haklarınız size verilmemişse,
  • SSK primleriniz ödenmiyorsa ve bu alanda sıkıntı yaşıyorsanız,

  • Resmi ve dini bayramlarda çalışmaya zorlanırsanız veya çalışmanıza rağmen maaş alamazsanız, istifa edebilir ve bu gibi durumlar nedeniyle kıdem tazminatı alabilirsiniz.

  • Ayrıca kadın çalışanlar evlendikleri tarihten itibaren bir yıl içinde işlerinden ayrılırlarsa kıdem tazminatı talebinde bulunabilirler. Erkek çalışanlar, askerlik nedeniyle işlerini kesin veya süresiz olarak bırakmak zorunda kalırlarsa kıdem tazminatı talep edebilirler.


Yorum Yap