‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

İş Kanunu’na Göre Yıllık İzin Süreleri Nasıldır

1 Yorum
4857 sayılı İş Kanunu`nun 53. maddesine göre, işyerinde işe başladıkları tarihten itibaren deneme süresi dahil en az bir yıl çalışan işçilere yıllık izin verilmesi zorunludur.

Yıllık iznin zorunlu yönleri nedeniyle bu haktan vazgeçilmesi mümkün değildir. Yıllık ücretli izin süresi, çalışanlara verilecek hizmet süresi;

  • 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlar için 14 gün,

  • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 gün,

  • 15 yıl (dahil) ve üzeri olanlar için 26 günden az olamaz.


Temel prensip olarak yıllık izin süresinin işveren tarafından bölünmemesi ve bu sürelerin sürekli kullanılması öngörülmüştür. Ancak tarafların mutabık kalması halinde izin sürelerinin bir kısmı 10 günden az olmamak üzere en fazla üçe bölünmesi mümkündür.

İlgili Link ; İhbar Tazminatı Süreleri

  • İşveren, yıllık ücretli izinlerini işyerinin kurulu olduğu yer dışında bir yerde geçirmesi kaydıyla, gidiş ve dönüşte seyahat süresinin karşılanması için toplam 4 güne kadar ücretsiz izin vermekle yükümlüdür.


  • İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösteren bir izin kaydı tutmakla yükümlüdür.


  • Yıl içinde işveren tarafından verilen diğer ücretli ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izinden düşülemez.


  • Yıllık izin süresine denk gelen resmî tatiller, genel tatiller ve hafta tatilleri izin süresine dahil değildir.


  • İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin süresine başlamadan önce peşin ödeme yapmak veya peşin ödemekle yükümlüdür.

Önceki Video

Muris Nedir...

Yorum Yap