‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Alacak Davası Zaman Aşımı

4 Yorum
Alacak davası günümüzde çok sık görülen davalar arasında yer alır. Borçlu kişi alacaklı kişiye borcunu vermediği takdirde ya da vadesi geçtikten sonra hala borcunu inkar ediyorsa bu durumda alacak davası açılır. Alacak davası zaman aşımı ise mahkemenin aradan çok uzun süre geçmesi sebebi ile davayı iptal etmesi ya da dava başvurusu yapılmasına karşın uzun süre boyunca dava açılmamış ise dava zaman aşımına uğrar. Ceza hukukunda dava düşmesi çok sık karşılaşılır. Ancak davanın düşmesi için aradan çok uzun zaman geçmesi gerekir.

Çeşitli nedenlerden dolayı devlet alacak davalarını kapattığı takdirde borçlunun alacağı ceza da ortadan kalkmış olur. Alacak davasının zaman aşımına uğrayıp davanın düşmesi için aradan en az 8 yıl geçmesi gerekir. 8 yıl içinde görülen dava ilk günkü gibi çeşitli cezalara tabii tutulur. Ancak 8 yılı geçen bu davalarda devlet zaman aşımı uygulayarak davayı düşürmeye karar verir.

İlgili Link ; Alacak Davası Şartları Nelerdir ?

Alacak Davası Zaman Aşımı Nasıl Belirlenir?Alacak davalarında zaman aşımı uygulanması için çok çeşitli kriterlere dikkat edilir. Örneğin alacaklının ne kadar alacağının olduğu, hangi alanda alacağının olduğu, borçlunun borcunu ne kadar sürede ödemediği gibi etkenlere dikkat edilerek dava düşürülür. Davanın zaman aşımına uğraması için davanın açıldığı ilk gün baz alınır. Tabi burada suçlunun yaptığı son davranış da davanın düşmesi hususunda etkilidir.

Alacak davasında davanın zaman aşımına uğraması durumunda ne yazık ki alacaklı kişi borcunu tahsis edemez. Bu durum alacaklı kişi için kötüdür. Ancak gerekmediği durumlarda dava zaman aşımına uğramaz. Borçlu için bu durum her ne kadar avantajlı olsa da 8 yıl çok uzun bir süreçtir. Bu konuyla ilgili gerekli bilgiyi avukat taraflara iletecektir.