‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Bankadan Çekilen Kredide Kefilin Sorumluluğu Nedir

0 Yorum
Bir kredi için kefil olmak aslında kendi başınıza kredi almak gibidir. Kefil, kredinin geri ödenmesinden en az borçlu kadar sorumludur. Kefil, kredi ödemelerinde gecikme olması veya kredinin kapatılamaması durumunda borçlu yerine krediyi bankaya ödemeyi garanti eden kişi olarak da açıklanabilir.

Kefilin dikkate alması gereken ilk husus, toplam borç tutarını karşılayacak mali imkânlara sahip olup olmadığı veya toplam borç tutarının hayatını ne ölçüde etkileyeceği olmalıdır. Çünkü işin sonunda hacizle sonuçlanabilecek bir süreç oluşabilir.

Kime, ne kadar krediye kefil olduğunun ve risklerin farkında olmak isabetli olacaktır. Kefil arayan kişi akraba veya yakın arkadaş olsa bile, karar vermeden önce bu faktörler dikkatlice düşünülmelidir.

Yorum Yap