‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Vasi Ne Demektir

0 Yorum
Vasi, en basit tanımıyla mahkeme tarafından reşit olmayanlara ve yasal hakları kısıtlanan kişilere atanan yasal temsilcidir. Daha kolay anlaşılması için, vasiyi, yasal hakları kısıtlanan kişiler için `vasi` olarak hareket eden kişi olarak tanımlayabiliriz. Vasi atanması, kanundaki şartların yerine getirilmesi halinde mahkeme tarafından atanan yasal temsilcidir. Başka bir deyişle, bir vasi atamanın nedenleri iki durumda söz konusu olabilir. Bunlardan ilki genç yaş, ikincisi ise sınırlama halidir. Kanunda belirtilen bu durumlar sınırlı sayıdadır ve bu nedenler dışında herhangi bir nedenle vesayet atanamaz.

Yaş Küçüklüğü: Normal şartlar altında reşit olmayanların yasal temsilcisi vasidir. Ancak, herhangi bir nedenle velisi olmayan çocuklara kanunen bir vasi atanır.

Kısıtlılık Hali: Vasi atanmasını gerektiren ikinci durum kısıtlamadır. Kısıtlama gerektiren durumlar:


  • Akıl hastalığı veya zihinsel zayıflık

  • Alkol veya uyuşturucu bağımlılığı

  • Kötü yaşam tarzı

  • Kötü yönetim

  • Savurganlık

  • Hapis

  • Kişinin kendi isteğiVasi atanmasında kesin sonuç alınabilmesi ve davanın reddedilmesi için her zaman bu konuda uzman bir avukatla çalışılması tavsiye edilir. Ancak vasi tayin edecek hâkim, vesayet altındaki şahsın vasisini temsil etmek ve haklarını korumak için yerleşim yerine yakın bir şahsı tercih edecektir.

Önceki Video

Veraset İlamı Nedir...

Yorum Yap