‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Ortak Miras Nedir

414 Yorum

Ortak miras insanoğlunun geçmişten geleceğe kendi kuşaklarına bırakmış olduğu maddi ve manevi mirasa verilen isimdir. Tarih boyunca insanlar ırk farkı olmadan dünyayı ortak yaşam alanı olarak kullanmıştır. Toplumun edindiği bilgiler ve yaşadığı olaylar da kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Tabi buna bazı değerli eşyalar ya da maddi kavramlar da dahildir. Ortak mirası korumak tüm insanoğlunun asli görevidir. Bu miras ülke olarak ayrılmaz ve tüm dünyayı kapsamı altına alır. Dolayısı ile tüm insanların ortak mirastan faydalanması en doğal hakkıdır.Ortak miras bir anda oluşmaz. Yüzyıllar boyu insanların birikimi ile meydana gelir. Bu yüzden bu mirası korumak son derece önemlidir ve bir anda yok olamaz. Ortak mirasa her geçen gün farklı milletler tarafından değer katılır ve değer katılması gereklidir. Ortak miras nesilden nesle aktarılarak insanoğluna çok büyük katkı sağlamıştır. Bu miraslar sayesinde insanlar yaşamını sürmeye ve hayatını kolaylaştırmaya başlamıştır. Bugün ortak mirasa katılacak her bir değer gelecek kuşaklara katkı sağlar.Hangi Alanda Ortak Miras Vardır?Geçmişten bugüne her alanda gelecek kuşaklara ortak miras bırakılmıştır. Tarih, edebiyat, para, ekonomik ve siyasal kapsamda ortak miras birikimi vardır. Yüzyıllar öncesinde kurulmuş camiiler, atasözleri, her gün kullanılan para ve ülke gelişimi gibi etkenler kuşaklara aktarılan ortak miraslara verilecek örnekler arasında yer alır. Bazen göz ardı edilen bir şey bile bize bırakılan büyük bir mirasın başlangıcı olabilir.İlgili Haber : Miras Hukuku

Ortak Mirastan Faydalanmak GerekirMiras yalnızca ölen akrabadan kalan para mal mülk değildir. Bizi biz yapan yaşama amacımız olan pek çok etken ortak mirastır. Bırakılan her ortak mirası korumak ve buna yönelik yaşamak da insanoğlunun asli görevidir. Ortak mirastan faydalanmak ise tüm milletleri bir adım öne götürür.

Önceki Video

Müteveffa Nedir...

Yorum Yap