‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Alacak Davası İspatı

0 Yorum
Alacak davası ispatı, bir kişinin alacağının olduğunu mahkemeye bildirmesi durumunda bu şikayetini ispat etmesi, bir kanıt ile göstermesi gerekir. Türk Borçlar Kanunu maddelerine göre alacak davasının açılması hususunda 4 temel etken vardır. Bu etkenler; alacaklı ile borçlu arasında yapılacak sözleşme, haksız biçimde yapılmış bir eylem, zenginleşme ve vekalet olmadan işlem yapmak şeklinde sıralanabilir.

Bu etken maddelerden ilk ikisi alacak davalarında gösterilecek kanıtlar arasında yer alır.
Bu konuya daha detaylı örnek vermek gerekirse; iki taraf arasında bir senet imzalanmış ise, bu senet üzerinde fiyat ve vade belirtilmiş ise alacak davasında ispat olarak gösterilebilir.

Bununla birlikte borçlu kişi imzalamış olduğu çek ya da senedi inkar ediyorsa ya da borcundan dolayı alacaklı kişiye zarar verdiyse haksız biçimde yapılmış eylem olarak mahkemeye kanıt sunulabilir. Kanıt olarak fotoğraf, belge, video ve şahit geçerli sayılır. Önemli olan alacaklı kişinin borcunu tahsis etmeye yönelik bir delili mahkemeye sunmasıdır.

İlgili Link ; Alacak Davası Süresi Nedir ?

Alacak Davasında İspat Olmazsa Ne Olur?Alacak davasında herhangi bir ispat sunulmaz ise dava düşer. İspat etmek, alacağı bir an önce tahsil etmek açısından son derece önemlidir. Çünkü mahkeme sözel ifadeden ziyade yazılı ve görsel kanıtlara dayanarak karar verir. İspat sunulmadığı takdirde mahkeme karar verecek bir kanı bulamadığı için davayı iptal eder. Bu durumda alacaklı borcunu tahsil edemez ve tüm mahkeme masrafları alacaklı kişiye devredilir.

Alacak Davasında İspat Ne Zaman Önemli?Bir alacaklı kişi borcunu tahsil etmek için dava açmak istiyorsa mahkemeye başvurmadan önce delilleri hazırlanmalıdır. Hazırlamadığı takdirde dava uzayacak ve bir sonraki davada yine ispat gösteremezler ise mahkeme davayı düşürecek ve alacaklı boş yere dava açmış olacaktır.

Sonraki Video

Cebri İcra Yolları...

Yorum Yap