‘’Özgürlüğün de Eşitliğin de Adaletin de Kaynağı Ulusal Egemenliktir’’.

Kıdem Tazminatı Ne Demek

0 Yorum
Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre işçinin işten çıkarılması halinde çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen ücrettir. İşçiye, çalıştığı her yıl için bir maaş tutarında kıdem tazminatı ödenir. İşçinin bu tazminatı alabilmesi için aynı kurumda en az bir yıl çalışmış olması gerekir. Bu koşul aynı kuruma bağlı farklı işyerleri için de geçerlidir.

Ayrıca işçinin işten çıkarılması da kıdem tazminatı alma şartlarından biridir. Çalışan, istifasıyla ancak belirli nedenlerle kıdem tazminatına hak kazanabilir. Öte yandan, kıdem tazminatı işçileri ilgilendirir ve memurlar kıdem tazminatı alamaz.

Kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için aynı işveren için en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekir. İşinizden gönüllü olarak ayrılırsanız, kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak erkekler askerlik, kadınlar evlilik nedeniyle işlerini bırakmak zorunda kalırlarsa tazminat alma hakları vardır.

Bunun yanı sıra emeklilik için istenilen zaman ve prim gün sayısı tamamlandı ise bu takdirde kendi isteğiniz ile işten ayrılsanız dahi kıdem tazminatı talebinde bulunulabilir.

İlgili Link ; Kıdem Tazminatı Hesapla

İşveren, hizmet sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren her tam yıl için 30 gün için işçinin brüt ücretine eşit tazminat ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan kalan süreler için aynı oran ödenir.